jeld

تقویت قابهای خمشی فولادی با استفاده از مهاربند
فرامرز عالمی

به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی بر ساختمانهای موجود در زلزله‌های آتی و نیز برای توسعه این ساختمانها، بررسی وضعیت کنونی و در صورت نیاز، مقاوم سازی آنها امری الزامی است. این تقویت بسته به نوع ساختمان و معیارهای طراحی به روشهای مختلف امکان پذیر می باشد.
در این مقاله به تقویت قابهای خمشی فولادی با استفاده از مهاربند به عنوان یکی از روشهای کاربردی مقاوم سازی، پرداخته شده است. در این راستا، به برخی از نکات کلی که باید در این نوع تقویت مدنظر قرار گیرد اشاره و نمونه‌هایی از جزئیات اجرایی تقویت اجزای مختلف پی، ستون، تیر و اتصالات ارائه گردیده است.

متن کامل

کنترل ایمنی سازه ای مهار شده به شکل خارج از مرکز توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی
رامین روشن، عبدالرضا سروقدمقدم

رفتار واقعی ساختمانها تحت نیروهای شدید زلزله غیرخطی است؛ بنابراین، لزوم انجام تحقیقات با مدنظر قرار دادن رفتار غیرخطی و بارگذاری واقعی آشکار می شود. عدم توجیه مسائل اقتصادی برای تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی لزوم بکارگیری یک روش غیرخطی ساده شده را مشخص می کند. از میان روشهای غیرخطی ساده شده پیشنهادی برای آیین نامه‌های اینده، تحلیل استاتیکی غیرخطی بسادگی رفتار غیرخطی سازه را شبیه سازی کرده و به عنوان ابزاری مفید در ارزیابی لرزه ای ساختمانها، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این مقاله، کاربرد تحلیل استاتیکی غیرخطی برای یک قاب متقارن کوتاه مرتبه با سیستم مهاربندی خارج از مرکز مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

متن کامل

پهنه بندی زمین شناسی مهندسی استان لرستان مطالعه موردی پهنه بندی خاکهای واگرا
فرج الله عسکری، عبدالله سهرابی بیدار

در این مقاله، با استفاده از روشهای زمین شناسی مهندسی، روشی برای تعیین مناطقی که وجود خاکهای واگرا در آن مناطق محتمل می باشد ارائه شده است. این روش بر اساس شناسایی مناطقی است که از نظر بافت، نوع املاح و وضعیت اقلیمی و مورفولوژیکی مساعد تشکیل این گونه خاکها می باشند. روش ارائه شده برای شناسایی خاکهای واگرا در استان لرستان مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن در نقشه ای تحت عنوان “نقشه گسترش خاکهای واگرا دراستان لرستان” ارائه شده است.

متن کامل

تحلیل فراکتالی توزیع شکستگی ها در گستره گسل لرزه زای اردکول
مهدی خطیب

گسل اردکول، با طول بیش از ۱۲۶ کیلومتر، بزرگترین دگرریختی سطحی ایران است که بر اثر وقوع زمین‌لرزه ۲۰/۲/۷۶ با بزرگای ۱/۷ در منطقه قائن- بیرجند ایجاد شده است. این گسل شامل شش پاره اصلی (Segment) و دو پاره فرعی نامساوی می باشد. مطالعه چگونگی دگرریختی پوسته زمین همزمان با زمین‌لرزه، یکی از جنبه‌های اساسی برای برآورد توان لرزه زایی منطقه می باشد. تحلیل فراکتالی شکستگیهای پوسته زمین درحین این رخداد روشی مناسب در درک این پدیده است. بعد فراکتالی در پاره‌های مختلف گسل بین ۱۷/۱ تا ۶۸/۱ تغییر می کند. در بخش شمالی گسل (قطعات شمالی از کال شور تا حاجی آباد) ابعاد فراکتالی کاهش یافته، اما به طرف قطعات جنوبی از اردکول تا پاتینگ ابعاد فراکتالی افزایش قابل ملاحظه ای می یابند. افزایش ابعاد فراکتالی در بخشهای جنوبی نشان دهنده تجمع و ذخیره شدن انرژی قبل از رخداد زمین‌لرزه در جنوب بوده، که بخش عمده ای از انرژی صرف دگرریختی و شکسته شدن پوسته زمین گردیده است. در پایانه شمالی گسل اردکول بعد فراکتالی به بیشینه مقدار خود رسیده، که بیانگر کاهش میدان تنش است؛ اما، به طرف پایانه جنوبی هرچند که بر روی هر قطعه بعد فراکتالی کاهش می یابد، اما در مجموع بعد فراکتالی از افزایش نسبتاً بالایی برخوردار بوده، که تحلیل فراکتالی بیانگر محیط مناسب برای تجمع انرژی و آزاد شدن آن در آینده است.

متن کامل

بررسی لرزه زمین ساختی و تحلیل راستای بردار لغزش در ناحیه دریاچه ارومیه
مهدی زارع

در این مقاله وضعیت لرزه زمین ساخت در شمال باختری ایران، مطالعه لرزه خیزی و تغییر روندهای ساختاری در پهنه دریاچه ارومیه و رابطه آن با لرزه خیزی و خطر زمین‌لرزه بررسی می شود. سازوکارهای ژرفی و راستای قرارگیری روندهای گسله بنیادی در شمال و خاور آتشفشان سهند تا باختر دریاچه ارومیه نیز مورد توجه قرار می گیرد. این مطالعات نشان می دهد که پهنه ای با لرزه خیزی متوسط در ناحیه تغییر راستای بردار لغزش و فشارش بنیادی در پیرامون دریاچه ارومیه شکل گرفته است. این پهنه با رسیدن به مرزهای این ناحیه و با گسلهای بنیادی پرتکاپو به پایان می رسد. همچنین در این مقاله سازوکار راستالغز چپگرد برای سیستم خطواره‌های دهخوارقان- تبریز پیشنهاد می شود.

متن کامل