تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه جذب محققان پسادکتری

پیش‌نویس آیین‌نامه جذب محققان پسادکتری برای پژوهشگاه ها تدوین شد (لینک خبر)