کارگاه آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای ملی برگزار شد

کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوه تدوین و نگارش استانداردهای ملی» در روز سه شنبه 16 آذر ماه 1395در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار گردید.
در ابتدای این کارگاه؛ مهندس عباس فلاح، کارشناس دفتر تدوین استانداردهای ملی، سازمان استاندارد ایران؛ به معرفی ساختار سازمان ملی استاندارد ایران پرداخت و اظهار داشت: این سازمان؛ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تدوین و نشر استانداردهای ایران را برعهده دارد.
وی اعتقاد به اثربخشي تحقيقات كاربردي در روند افزايش نرخ بهره وري، ايمني، سلامت و بهداشت عمومي، محيط زيست و به طور كلي بهسازي شرايط زندگي را از مؤلفه هاي مهم توسعه دانست و گفت: بي ترديد استانداردسازي و اعمال ضوابط و مقررات استاندارد، بهترين راهبرد در راستاي تحقق اهداف ملي است.

در این گارگاه شرکت کنندگان؛ با تعاریف استاندارد، وظایف سازمان ملی استاندارد، نحوه تدوین استانداردهای ملی و فرآیند استانداردسازی، سامانه جامع تدوین استاندارد، منابع بین‌المللی استاندارد و روند تدوین استانداردهای ملی بصورت نظری آشنا شدند.