کنفرانس SEE8، در راستای خدمت به فعالیت های جاری کشور نظیر پروژه ملی بازآفرینی شهری برگزار می شود

کنفرانس SEE8، در راستای خدمت به فعالیت­های جاری کشور نظیر پروژه ملی بازآفرینی شهری برگزار می شود

دبیر علمی کنفرانس SEE8 راهبرد این کنفرانس را خدمت به فعالیت های جاری کشور عنوان کرده و خاطرنشان کرد: در این دوره از کنفرانس تلاش خواهد شد تا تحقیقات در خدمت فعالیت­های جاری کشور نظیر پروژه ملی بازآفرینی شهری قرار بگیرد.

دکتر “عبدالرضا سروقدمقدم” با اعلام مطلب فوق افزود: اگر چه رویکرد همیشگی مجموعه کنفرانس­های SEE یافتن راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در مواجهه با زلزله و کاهش خسارات ناشی از آن در کشور بوده، اما در هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله علاوه بر موارد مذکور، تلاش خواهد شد که در کنار جلسات ارائه مقالات، فرصت کافی برای نمایشگاه، نشست­ها و کارگاه­های تخصصی گذاشته شود تا تحقیقات در خدمت توسعه پایدار و فعالیت­های جاری کشور قرار بگیرد.