گزارش اولیه زمین‌لرزه‌ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ ترکمانچای (سراب) با بزرگای گشتاوری ۵٫۹