درجریان برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ایمن سازی ۳۰۰ مدرسه در تهران طی مقاله ای از سوی کارشناس اداره کل نوسازی مدارس تهران گزارش شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، کارشناس اداره کل نوسازی تهران از روند انجام مقاوم سازی مدارس تهران گزارش مبسوطی ارائه نمود. وی یکی از اقدامات مهم دولت را برای کاهش خطر پذیری کشور در برابر زلزله، مطالعه و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمانهای مهم دولتی، تأسیسات زیر بنایی و شریانهای حیاتی کشور نام برد که از سال ۱۳۸۱ تا کنون در دست اجرا می باشد. وی در ادامه به ذکر اهمیت بهسازی لرزه ای در مدارس پرداخت و اعلام نمود: باتوجه به آنکه قریب به ۳۰% جمعیت کشور روزانه اوقات خویش را در مدارس سپری می کند؛ باید متولیان این طرح به دلیل تغییر آیین نامه های لرزه ای، تغییر کاربری ساختمانها، نواقص طراحی و اجرایی و نیز فرسودگی مصالح ساختمانی به امر بهبود بخشی ساختمان های مدارس بیش از پیش توجه نمایند.
او در ادامه زلزله را مهمترین سانحه طبیعی شناخته شده جهان تعریف نمود و اظهار داشت: ۸۰% تلفات جانی سوانح طبیعی در ایران ناشی از زلزله می باشد.این امر خود گویای ضرورت انجام بهسازی لرزه ای در مدارس با هدف افزایش پایداری این سازه ها در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمایه های ملی و تأمین امنیت جانی دانش آموزان کشور محسوب می گردد.
کارشناس اداره کل نوسازی مدارس تهران؛ فرهنگ سازی ، ارزیابی و بهبود دائمی فرایندهای مقاوم سازی و نیز عزم و شکیبایی مدیران را از جمله اقدامات لازم جهت اجرای طرحهای ایمن سازی مدارس برشمرد و ضمن تشریح روشهای رایج مقاوم سازی در مدارس، به بررسی آماری این اقدامات پرداخت و از زمان بر بودن فرایند بستن قرارداد و نیز بهای خدمات مقاوم سازی و همچنین زیاد بودن حق الزحمه مصوب سازمان مدیریت با توجه به وجودپیچیدگی های معماری و سازه ای به عنوان چالشهای بهسازی لرزه ای در ساختمانهای مدارس یاد کرد.
وی در پایان به تشریح راهکارهای اصلاح روند مقاوم سازی مدارس از دیدگاه اداره نوسازی مدارس پرداخت و برتهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت موجود جهت تسریع در روند انتخاب مدارس و مدیریت آن و همچنین اختصاص زمان کافی جهت اجرای طرحهای نامبرده و برقراری جلسات هماهنگی بین مشاوران و کلاسهای توجیهی برای پیمانکاران مقاوم سازی تاکید و اجرای آن را در فرایند بهسازی لرزه ای مدارس مهم و تاثیر گذار خواند.