گزارش زمین لرزه دوم مهرماه ۱۳۹۲ (بیست و چهارم سپتامبر۲۰۱۳ میلادی) شمال، شمال خاوری آواران، پاکستان، با بزرگای MW=7/7