گزارش زمین لرزه یازدهم شهریور ۱۳۸۸ (دوم سپتامبر ۲۰۰۹)، جاوه اندونزی