گزارش زمین لرزه ۱۵ اوت ۲۰۰۷ میلادی، ساحل مرکزی پرو