گزارش فوری مقدماتی بازدید از مناطق آسیب دیده زلزله ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ مورموری (آبدانان-دهلران)