گزارش مقدماتی زلزله ۶٫۳ ریشتری ۹۲/۱/۲۰ شهرستان دشتی استان بوشهر