گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۰ آذرماه۱۳۹۶، خاور هجدک استان کرمان