گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶، ازگله استان کرمانشاه