گزارش مقدماتی زمين‌لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶، ملارد استان تهران (ویرایش ۲)