گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶، ملارد استان تهران (ویرایش ۲)