گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۷ تیر‌ماه ۱۴۰۰‌، شمال باختری خشت، استان فارس با بزرگای محلی ۵/۵ (ویرایش۱)