گزارش هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

گزارش هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

گزارش هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7) به صورت الکترونیکی منتشر شد.
علاقمندان می توانند؛ به منظور دریافت این گزارش اینجا را کلیک نمایند.