قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-مهندسی زلزله (ژئوتکنیک) ورودی ۹۴

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-مهندسی زلزله (ژئوتکنیک) ورودی ۹۴

به اطلاع می­رساند کلاس درس سمینار و روش تحقیق خانم دکتر ایزدخواه روز یکشنبه ۹۴/۱۲/۰۲ تشکیل نخواهد شد.

تحصیلات تکمیلی- ۹۴/۱۲/۰۱