نام و نام خانوادگی: حسین جهان خواه
رتبه علمی: دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک
سمت: رئیس گروه طرح و برنامه
نشانی الکترونیک: h.jahankhah@iiees.ac.ir
شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۳۹۱
تلفن: ۲۲۸۳۰۸۳۰ داخلی ۴۵۵
دورنگار: ۲۲۲۸۹۴۵۵

تحصیلات

 • دکتری مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه شریف، ۱۳۸۹
  عنوان رساله:بهبود روشهای ارزیابی لرزه‌ای سیستم‌های خاک ـ‌ سازه دارای فونداسیون مدفون
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه شریف، ۱۳۸۲
  عنوان پایان نامه:ضرایب کاهش مقاومت با احتساب اندرکنش خاک و سازه
 • کارشناسی مهندسی عمران،دانشکده عمران، دانشگاه شریف، ۱۳۷۹

فعالیت‌های پژوهشی

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • اندرکنش خاک ـ سازه
 • بهبود روش های متداول در مطالعات لرزه خیزی
 • ارزیابی عملکرد لرزه­ ی پل ها
 • ارزیابی عملکرد لرزه­ ای تجهیزات مجتمع های صنعتی

رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد (دفاع شده)

مقالات منتشر شده در ژورنال ها و کنفرانس ها

 • Jahankhah, H., Farashahi, P.F., (2017), ” The effect of foundation embedment on net horizontal foundation input motion: The case of strip foundation with incomplete contact to nearby medium “, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol 96C, pp. 35-48.
 • Ghahramanpoor,B., Fanaie, N., Jahankhah, H., (2015), ” Studying Near Fault Endurance Time Acceleration Function”, Scientia Iranica, Vol 22, No. 1, P.15-29.

گزارش های پژوهشی جاری و انتشار یافته و کتب

فعالیت‌های فناوری

فعالیت‌های آموزشی

 • مهندسی زلزله پیشرفته
 • دینامیک سازه ها
 • اجزاء محدود
 • دینامیک خاک
 • اندرکنش دینامیکی خاک ـ سازه

فعالیت‌های اجرایی

رئیس گروه طرح و برنامه از سال ۱۴۰۱

عضویت‌ها

 • عضو انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف