گزارش فوری زمین لرزه‌های ۱۱ الی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴ بروجرد

گزارش فوری زمین لرزه‌های ۱۱ الی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴ بروجرد

در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، هفت زمین لرزه حوالی شهرستان بروجرد به وقوع پیوسته است که بزرگترین آنها در ساعت ۵۱: ۱۱ ظهر روز سه شنبه ۱۳/۲/۸۴ با بزرگی ML=4.9 در مقیاس محلی ریشتر رخ داده است. مشخصات سایر رویدادهای لرزه ای در جدول (۱) ارائه شده است. وقوع رویدادهای پی در پی در منطقه زاگرس مرتفع ( برروی پهنه گسله اصلی جوان زاگرس) در این ناحیه با نصب یک شبکه موقت لرزه نگاری در دست بررسی است. با توجه به افزایش فعالیت لرزه خیزی در منطقه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله یک تیم کارشناسی به منظور شناسائی اولیه منطقه زلزله زده و نصب و راه اندازی یک شبکه لرزه نگاری موقت با توانمندی ۶ ایستگاه لرزه نگاری به منطقه اعزام نموده است.
همچنین رخداد زمینلرزه دیماه ۱۲۸۷ هجری شمسی در دشت سیلاخور در جنوب شرق همین منطقه ( ناحیه درود) در اثر جنباشدن گسل اصلی جوان زاگرس نمایانگر توانمندی بالای لرزه خیزی این ناحیه و احتمال گسیختگی در راستای گسل یادشده و سایر گسلهای بنیادی منطقه می باشد.
بدیهی است دریافت اطلاعات لرزه ای تفصیلی از منطقه می تواند به شناخت دقیقتر از وضعیت لرزه خیزی منطقه کمک کند که این مهم با نصب شبکه موقت در حال انجام است. ایستگاههای شبکه موقت لرزه نگاری به ترتیب در شهرهای بروجرد، نهاوند، دورود، چغلوندی، الشتر و ناحیه توره نصب و راه اندازی می شود.

جدول (۱) فهرست زمینلرزه‌های فوج گونه روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ منطقه بروجرد

تاریخ زمان جهانی زمان محلی عرض جغرافیایی طول جغرافیائی عمق بزرگی ناحیه
۲۰۰۵/۰۵/۰۳ ۰۷:۲۴:۲۹ ۱۱:۵۴:۲۹ ۳۳٫۸۸ ۴۸٫۹ ۱۵ ۴ شرق بروجرد
۲۰۰۵/۰۵/۰۳ ۰۷:۲۱:۱۲ ۱۱:۵۱:۱۲ ۳۳٫۸۸ ۴۸٫۸۵ ۱۴ ۴٫۹ بروجرد
۲۰۰۵/۰۵/۰۲ ۲۲:۳۱:۲۳ ۰۳:۰۱:۲۳ ۳۳٫۷۹ ۴۸٫۷۱ ۱۷ ۲٫۸ بروجرد
۲۰۰۵/۰۵/۰۱ ۲۲:۰۱:۵۶ ۰۲:۳۱:۵۶ ۳۳٫۹۱ ۴۸٫۷۲ ۱۶ ۳ بروجرد
۲۰۰۵/۰۵/۰۱ ۲۰:۰۴:۰۷ ۰۰:۳۴:۰۷ ۳۳٫۹۳ ۴۸٫۷۱ ۱۷ ۳٫۲ شرق بروجرد
۲۰۰۵/۰۵/۰۱ ۱۶:۰۵:۵۷ ۲۰:۳۵:۵۷ ۳۳٫۹۵ ۴۸٫۷۵ ۱۶ ۲٫۹ شمال بروجرد
۲۰۰۵/۰۵/۰۱ ۱۵:۲۹:۵۸ ۱۹:۵۹:۵۸ ۳۳٫۹۲ ۴۸٫۶۸ ۱۴ ۳٫۷ شمال غرب بروجرد