jeld

بررسی طیفهای ارتجاعی و غیرارتجاعی شتابنگاشتهای ایران
نادر فنائی،حسن مقدم

کشور ایران با قرار داشتن بر نوار لرزه خیز آلپ – هیمالیا همواره در معرض خطر زمین‌لرزه‌های مخرب می باشد و هر از چندی، زلزله ای مهلک جان تعداد زیادی از هموطنان را می گیرد. این مسأله ایجاب می کند که زمین‌لرزه با حسسایتی ویژه مورد توجه قرار گیرد. یکی از اقدامات اولیه برای پیشبرد تحقیقات مربوط به زمین‌لرزه، تهیه طیفهای پاسخ زمین‌لرزه‌های اتفاق افتاده و اقدام بعدی ارائه طیفهای ارتجاعی و غیرارتجاعی طرح می باشد. این مطالعه با هدف تهیه طیفهای ارتجاعی و غیرارتجاعی با استفاده از شتابنگاشتهای موجود و ارائه طیف ارتجاعی و غیرارتجاعی طرح صورت گرفته است. در این تحقیق، طیفهای غیرارتجاعی به دست آمده در ضرایب اطمینان طراحی نظیر چهار نوع ساختمان ضرب شده و با طیفهای آیین نامه زلزله ایران مقایسه شده اند.

متن کامل

ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه ای ساختمانهای آجری در ایران اکبر واثقی
مهرتاش معتمدی، محمودرضا ماهری، فرامرز عالمی

ساختمانهای آجری، یکی از پر تعدادترین نوع ساختمانها در کشور می باشند که زمین‌لرزه‌های گذشته مؤید آسیب‌پذیری زیاد آنها می باشد. ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه ای این ساختمانها براساس تشخیص نقاط ضعف متداول در آنها، روشی ساده و عملی می باشد که در این مقاله تشریح گردیده است.
ساختمانهای آجری در ایران، در دو دسته غیرمسلح و کلاف دار و عموماً بدون انجام محاسبات مهندسی ساخته شده اند و در زمین‌لرزه‌های بزرگ بیشترین آمار تلفات جانی و خسارات اقتصادی را نسبت به ساختمانهای اداری اسکلت به خود اختصاص داده اند. این ساختمانها که مصالح مصرفی متنوعی دارند، بیشتر به دلیل نامناسب بودن شکل هندسی، عدم انسجام و یکپارچگی لازم، کیفیت نامطلوب مصالح و ضعف در اجرا دچار خسارت لرزه ای می شوند. در این مقاله، ابتدا به نواقصی که در عموم ساختمانهای آجری وجود دارد، اشاره شده است. سپس، براساس آن، آسیب‌پذیری مصالح، آسیب‌پذیری سیستم سازه ای شامل مسید انتقال بار، مقاومت برشی ساختمان، انسجام ساختمان، نظم در پلان و ارتفاع، اثر ساختمانهای مجاور، آسیب‌پذیری دیوارهای باربر، دال ها، اتصالات، سیستم کلاف و اعضای غیرسازه ای بررسی گردیده است.

متن کامل

تعیین معادله حرکت دینامیکی سیستم های سازه ای دارای کمربند خرپایی
فریبرز ناطقی الهی، کیومرث زندپارسا، حمید کنجه

افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، کمیابی و هزینه سنگین زمین، کاربری ساختمانهای بلند برای محل سکونت و یا کار را ضروری می نماید. به لحاظ ارتفاع، ساختمانهای بلندتر از ده طبقه را می توان در زمره ساختمانهای بلند به شمار آورد. با افزایش ارتفاع ساختمان، اثر نیروی جانبی به سرعت افزوده می شود؛ بنابراین برای کاهش تغییرمکان جانبی ساختمان، می توان از سیستم های سخت کننده مثل کمربندهای خرپایی استفاده نمود.
در این مقاله ابتدا معادله حرکت دینامیکی یک سازه دارای کمربند خرپایی در وسط ارتفاع و در بالای سازه تعیین گردیده، سپس با حل مثالهای عددی، محل بهینه قرارگیری کمربند خرپایی در ارتفاع سازه، به دست آمده است.

متن کامل

بررسی علل ضعف اجرای ساختمانهای فولادی در کشور
سید مهدی زهرایی

بی توجهی به ساخت و ساز صحیح و عدم کنترل کیفیت اجرای ساختمانها با وجود لرزه خیزی زیاد بخشهای عمده ای از کشور و خسارتهای چشمگیر وارده به ساختمانها بر اثر زمین‌لرزه قابل قبول نمی باشد. در این مقاله، نحوه اجرای ساختمانهای فولادی در کشور و نقاط ضعف اجرایی که به علت سهل انگاری یا عدم تسلط کافی مهندس ناظر به اصول اجرای ساختمانهای مقاوم در برابر زمین‌لرزه رخ می دهد مرور و راهکارهای مناسبی برای بهبود ساخت و ساز پیشنهاد گردیده است.

متن کامل

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۹/۴/۸۲ زرین دشت
محمد تاتار، امیرمنصور فرهبد، اسماعیل شبانیان، محسن دزواره

زمین‌لرزه ۱۹/۴/۸۲ زرین دشت جهرم با بزرگای Ms=5.6 در منطقه ای روی داد که سابقه لرزه خیزی ندارد. مختصات این زمین‌لرزه، براساس تحلیل لرزه نگاشتهای ثبت شده در ایستگاههای لرزه نگاری شبکه باند پهن پژوهشگاه، ۳۰/۲۸ درجه عرض شمالی و ۲۱/۵۴ درجه طول شرقی تعیین شده است. این زمین‌لرزه پس از لرزه‌های متعددی داشت که قویترین آنها با بزرگای Ms=5.5 ، ۳۴ دقیقه بعد از زمین‌لرزه به وقوع پیوست.
سازوکار ژرفی این زمین‌لرزه در منطقه زرین دشت، وجود گسلش فشاری (معکوس) با مؤلفه امتداد لغز را نشان می دهد که همخوانی خوبی با روند گسله‌های پنهان گزارش شده در نقشه زمین شناسی منطقه دارد.

متن کامل