علی اکبر اسلامی

علی اکبر اسلامی

علی اکبر اسلامی

aaeslami@iiees.ac.ir

سوابق تحصیلی

  • لیسانس فیزیک، دانشگاه تهران، ۱۳۳۲
  • فوق لیسانس ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ۱۳۵۶

زمینه‌های تحقیقی مورد علاقه

  • زلزله شناسی با تاکیدی بر سرشتی زمین‌لرزه