alavi

عرفان علوی

alavi

e.alavi@iiees.ac.ir

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۱
 • کارشناسی ارشد عمران – سازه، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ۱۳۷۵
  عنوان پایان نامه :بررسی رفتار دینامیکی سازه های با اتصال نیمه صلب تحت اثر پیچش
 • دانشجوی دکتری مهندسی عمران – زلزله(گرایش سازه)، ورودی ۱۳۸۳
 • عنوان پایان نامه : بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی
  استاد راهنما : دکترفریبرز ناطقی الهی

زمینه‌های تحقیقی مورد علاقه

 • طراحی سازه های صنعتی و پالایشگاهی
 • ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه های موجود
 • جداسازی جرمی و لرزه ای سیستمهای سازه ای بوسیله ایزولاتورها
 • طراحی و مقاوم سازی سازه ها با استفاده از میراگرهای الحاقی جاذب انرژی