زمان انجام

عنوان آزمایش

قالب طرح

مجری

همکاران

شماره

۵/۱/۱۳۷۷
۲۸/۱۲/۱۳۷۸

روشن نمودن رفتار تیرهای لانه زنبوری به عنوان ناقلان بارهای زمینلرزه

Study on the Behavior of Castellated Beams Subjected to Earthquake Forces

طرح تحقیقات ملی

دکتر مهران تیو- دکتر فریبرز ناطقی‌الهی

مهندس مازیار حسینی

۱

۱۵/۱/۱۳۷۷
۱۵/۱/۱۳۷۸

آزمایش ارتعاش اجباری بر روی ساختمان جدید موسسه و اثر دامنه نیروی ورودی بر فرکانسهای طبیعی آن

Forced Vibration Studies on the new IIEES Building and Determination of the Input Amplitude on the Accuracy of the Natural Frequencies

طرح پژوهشی

دکتر مهران تیو

مهندس آرش سیاری

۲

۱۵/۹/۱۳۷۹
۱۰/۱۲/۱۳۷۹

استفاده از میز لرزان در بررسی اثر برخورد ساختمانها حین زلزله

Shaking Table Study on Pounding Effects in Buildings Subjected to Earthquake

پروژه درسی

دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

مهندس ایده معبودیان

۳

۱۵/۵/۱۳۷۹
۱۵/۷/۱۳۸۲

مطالعه تجربی اثرات اندرکنش خاک –سازه درآسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای مجاوره مروی میزلرزان

Shaking Table Studies on Pounding Effects in Buildings Due to Soil-Structure Interaction

طرح پژوهشی

دکتر فریبرز ناطقی الهی

مهندس نقدعلی ‌حسین‌زاده

۴

۱/۱/۱۳۷۹
۱/۷/۱۳۸۴

طراحی یک اتصال تیر و ستون با قابلیت ساخت نیمه صنعتی برای ساختمانهای فلزی متداول در ایران

Design of Beam-Column Joints with Semi-Industrial Manufacturing Potential

طرح پژوهشی
کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی کشور

دکتر منصور ضیایی‌فر

مهندس محمد جواد جبارزاده

۵

۱/۱/۱۳۸۱
۲۹/۱۲/۱۳۸۱

طراحی لرزه‌ای مخازن گاز تحت فشار (LPG )

Seismic Design of liquefied Pressurized Gas Tank

طرح پژوهشی

دکتر ساسان عشقی

مهندس حسین داوودی آزاد

۶

۱/۱/۱۳۸۰
ناتمام

طرح پژوهشی

دکتر غفوری آشتیانی

مهندس حاتمی

۷

۱/۲/۱۳۸۱
۱۵/۵/۱۳۸۲

رفتار لرزه ای، تحلیل و طراحی قابهای با مهاربندی هم‌مرکز شکل پذیر جدید

Seismic analysis and Design of Ductile Steel Frame with Concentric Bracing

طرح پژوهشی

دکتر محمدقاسم وتر تمیجانی

مهندس علیرضا رضاییان

۸

۱۵/۱۰/۱۳۸۲
۱۵/۱۰/۱۳۸۳

طراحی و ساخت ایزولاتور هیدرولیکی

Experimental Study on Hydraulic Isolators

طرح پژوهشی

دکتر منصور ضیائی فر

مهندس صارم

۹

طرح پژوهشی

دکترمحمدقاسم وترتمیجانی

مهندس شیخی

۱۰

۱/۲/۱۳۸۲
۱/۸/۱۳۸۲

بررسی رفتار دینامیکی مقاطع تو خالی بتن مسلح

Experimental Study on Dynamic Behavior of Hollow Reinforced Concrete Sections

پروژه درسی

دکتر ساسان عشقی

مهندس آرمین عظیمی نژاد

۱۱

۱/۲/۱۳۸۲
۱/۸/۱۳۸۲

بررسی رفتار استاتیکی غیر خطی دال دو طرفه بتن مسلح

Evaluation of Non-linear Static Behavior of a Two-Way Slab

پروژه درسی

دکتر ساسان عشقی

مهندس سید مهران رزاقی

۱۲

۱/۲/۱۳۸۲
۱/۸/۱۳۸۲

مطالعه Push over بر رری مدل ۵/۱ قاب بتنی با چهار ستون

Push Experimental Study on Half Scale Concrete Frame with Four Columns

پروژه درسی

دکتر ساسان عشقی

مهندس وحید شریف

۱۳

۱۵/۲/۱۳۸۰
۱/۱۰/۱۳۸۲

تعیین مشخصه‌های دینامیکی و مدلسازی تجربی سازه‌های جداسازی جرمی

Experimental and Theoretical Approaches in Determination of Dynamic Characteristics of Mass Isolated Buildings

طرح پژوهشی

دکتر منصور ضیایی‌فر

مهندس شهریار طاووسی

۱۴

۲۵/۱/۱۳۸۳
۲۵/۱۰/۱۳۸۳

۱- مقایسه آزمایشگاهی رفتار چرخه‌ای قاب مهاربندی ضربدری با پر کننده‌های آجری و بدون پر کننده آجری

۱- Experimental Study on Cyclic Behavior of Braced Frame with and Without Infills

۲- مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله

۲-Experimental Study on a One Side Masonry Wall Rehabilitation in a Damaged Building

طرح پژوهشی

دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

مهندس حمید رضا فرشچی

۱۵

۱/۵/۱۳۸۲
۲۸/۱۲/۱۳۸۳

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی جدا سازی کف طابقات در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها

Experimental and Theoretical Studies on Floor Isolation Technique

طرح پژوهشی

دکتر محسن غفوری آشتیانی- دکتر منصور ضیایی‌فر

مهندس حسن پورمحمد

۱۶

۱۵/۲/۱۳۸۳
۱/۱۲/۱۳۸۳

مطالعات لرزه‌ای شیرهای قطع گاز اتوماتیک

Study on the Seismic Induced Acceleration on the Automatic Shutoff Gas Valves

ارتباط با صنعت

شرکت پارسیان لوید

آزمایشگاه سازه

۱۷

۱/۹/۱۳۸۳

تعیین تجربی مودهای فرکانسی ستون طره بتنی قبل و بعد از تقویت با FRP

Experimental determination of the frequency modes of edging concrete columns before and after the strengthen using FRP

ارتباط با صنعت

مازندران

۱۸

۲۳/۱۰/۸۳

آزمایش­های لرزه­ای شیر گاز حساس به ارتعاشات زلزله

Seismic tests of sensitive Gas Valve to vibrations earthquake

ارتباط با صنعت

شرکت شالوده آب

مهندس نیکزاد

۱۹

۳/۲/۱۳۸۴
۷/۹/۱۳۸۴

شکل پذیری قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان پیچشی

Experimental Studies on Concentric Braced Frames with Tensional Element

پروژه درسی

دکترمحمدقاسم وترتمیجانی

مهندس وحید ملصقی

۲۰

۱/۲/۱۳۸۲
۱/۴/۱۳۸۴

مطالعه کاربرد میراگر فلزی آکاردئونی در مقاوم‌سازی لرزه‌ای قابهای فولادی

Experimental Study on Accordion Type Energy Dissipaters in Seismic Retrofit of Steel Frame Structures

طرح پژوهشی

دکتر فریبرز ناطقی‌الهی

مهندس مهرتاش معتمدی

۲۱

۲/۱۱/۱۳۸۳
۲/۱۲/۱۳۸۴

مطالعه آزمایشگاهی مقاوم سازی ستون بتنی توسط جاکت فلزی

Experimental Study on Seismic Retrofit of Concrete Columns with Steel Jacketing

طرح پژوهشی

دکترمحمدقاسم وترتمیجانی

مهندس ونداد گرمه ایی

۲۲

۱۴/۱۰/۱۳۸۳
۱۴/۱۰/۱۳۸۴

تعیین ظرفیت باربری سازه‌های خشتی و ارائه روش‌های مقاوم‌سازی آنها

Estimation of the Strength Capacity in Adobe Structure

طرح پژوهشی

دکتر منصور ضیایی‌فر

مهندس محمد جواد جبارزاده، مهندس فرشاد یثربی

۲۳

۱/۹/۱۳۸۳
۳۰/۸/۱۳۸۵

بررسی آزمایشگاهی تاثیر نقص هندسی در رفتار ستونهای مشبک با بست افقی تحت نیروی محوری استاتیکی

Experimental Study on the Initial Imperfection Effects on Axial Capacity of Battened Columns

طرح پژوهشی

دکتر بهرخ حسینی‌هاشمی

مهندس محمد علی جعفری

۲۴

۱۵/۲/۱۳۸۴
۱/۸/۱۳۸۴

ارزیابی رفتار اتصالات صلب رایج در ساخت و ساز کشور

Evaluation of Ordinary Rigid Connections in Steel Structures in Iran

پروژه درسی

دکتر ساسان عشقی

مهندس خلوتی

۲۵

۲/۱۲/۱۳۸۳
۲/۱۲/۱۳۸۴

تشخیص، تعمیر و تقویت ساختمانهای بتن آرمه آسیب دیده از زلزله

Identification, Repair and Retrofit of Damaged Concrete Structures

طرح پژوهشی

دکتر ساسان عشقی

مهندس زنجانیزاده

۲۶

۱/۵/۱۳۸۴
۱/۱۱/۱۳۸۴

طراحی سیستم تشخیص خرابی

Experimental Studies on Damages Detection

پروژه درسی

دکتر محسن غفوری آشتیانی

مهندس خانلری

۲۷

۱۰/۴/۱۳۸۴
۲/۱۰/۱۳۸۴

میزان شکل‌پذیری و جذب انرژی در قابهای مهاربندی، مکانیسم حلقه فولادی

Evaluation of the Ductility of Braced Frame with Steel Rings

طرح پژوهشی

دکترمحمدقاسم وتر تمیجانی

مهندس پیمان رشیدی

۲۸

۱/۳/۱۳۸۲
۱/۱۰/۱۳۸۴

انجام آزمایش‌های استاتیکی و دینامیکی اجزاء و اتصالات مربوط به سازه‌های پیش‌ساخته

Experimental Studies on Pre-cast Structures and Their Connections under Static and Dynamic Loads

ارتباط با صنعت

آزمایشگاه سازه

شرکت سب –بنیادتعاون سپاه

۲۹

۱۵/۸/۱۳۸۲
۷/۳/۱۳۸۳

بررسی آزمایشگاهی مقاومت اتصالات قاب‌های فضایی

Study on the Strength of Joint Components of the Space Frame Structures

ارتباط با دانشگاه

دکتر افشین
دانشگاه صنعتی سهند

مهندس ورزندیان

۳۰

۱/۴/۱۳۸۴
۲۹/۱۲/۱۳۸۵

بررسی عملکرد لرزه‌ای مخازن جداسازی لرزه‌ای شده با استفاده از تیغه‌های میراگر

Seismic Performance of Base Isolated Tanks Equipped with Baffles

طرح پژوهشی

دکتر منصور ضیایی‌فر

مهندس ملکی

۳۱

۱/۳/۱۳۸۵
۲۹/۱۲/۱۳۸۶

بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمانهای آجری با کلاف ساخته شده بر اساس ضوابط آیین‌نامه زلزله ایران(استاندارد ۲۸۰۰)

Experimental Studies on Seismic Behavior of Confined Masonry Building According to Seismic Code (ICPSRDB 2800)

طرح پژوهشی

دکتر ساسان عشقی

مهندس خشایار پورآذین

۳۲

۶/۱۲/۱۳۸۴
۶/۱۲/۱۳۸۵

بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای ستونهای فولادی پرشده با بتن (CFST)

Experimental Studies of the Seismic Behavior of Tubular Steel Columns Filled with Concrete

طرح پژوهشی

دکتر فریبرز ناطفی الهی

مهندس شقاقی

۳۳

۱/۱/۱۳۸۳
۲۹/۱۲/۱۳۸۵

تهیه منحنی‌های شکنندگی مخازن استوانه ای فولادی نفت

Experimental Study on Developing Frigidity Curves for Cylindrical Steel Oil Tanks

طرح پژوهشی

دکتر ساسان عشقی

مهندس مسعود نور علی آهاریT، مهندس سید مهران رزاقی

۳۴

۲۸/۱۱/۱۳۸۵
۲۸/۱۱/۱۳۸۶

بررسی مشخصات مکانیکی و دینامیکی جداگرهای الاستومر مسلح شده با الیاف و مقایسه آنها با نوع مسلح شده با فولاد

Experimental Studies and Compare Fiber Reinforced elastomeric isolator with steel Reinforced elastomeric isolator

طرح پژوهشی

دکتر آقا کوچک
دانشگاه تربیت مدرس

مهندس دهقان

۳۵

۱۵/۱۰/۱۳۸۳
۳۱/۶/۱۳۸۵

ساخت میراگر ویسکوز کنترل پذیر جهت بکار گیری در سیستمهای ایزوله شده جرمی

Experimental Study on Controllable Viscose device For Mass Isolator Structures

طرح پژوهشی

دکتر منصور ضیایی‌فر

مهندس فروغی کیا

۳۶

۱۹/۱۲/۱۳۸۳
۳۱/۶/۱۳۸۵

بررسی امکان به کارگیری غلتکهای استوانه‌ای متعامد جهت جدا سازی لرزه‌ای ساختمانها

Evaluation of Orthogonal Cylindrical Rollers for Seismic Isolation

طرح پژوهشی

دکتر محمود حسینی

مهندس کنگرلو- دکتر وتر- مهندس محمد جواد جبارزاده

۳۷

۶/۱۲/۱۳۸۴
۶/۶/۱۳۸۶

بررسی رفتار دینامیکی سازه های نامتقارن و بهبود پاسخهای آن توسط چیدمان میراگر های الحاقی

Experimental torsional control of asymmetric structures using viscous damper distribution

طرح پژوهشی

دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

مهندس شاهوار، مهندس ناصری، مهندس منصوری، مهندس حسن زاده، مهندس فرشچی

۳۸

۱۵/۱/۱۳۸۴
۱۵/۷/۱۳۸۵

آزمایش عملکرد قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی تحت بارگذاری چرخه‌ای

Experimental Study on Cyclic Behavior of Concrete Frame with Masonry infill

طرح پژوهشی

دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

مهندس فرزاد پارسا، مهندس حمید رضا فرشچی

۳۹

۱۴/۱۰/۱۳۸۳ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴

طراحی و ساخت ایزولاتورهای هیدرولیکی

Experimental Studies on Two New Prototypes of Hydraulic Isolators

طرح پژوهشی

دکتر منصور ضیایی فر

مهندس فرشاد یثربی

۴۰

۳۰/۷/۱۳۸۵
۳۱/۱/۱۳۸۷

مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی ارزیابی کمی آسیب‌پذیری لرزه‌ای دیوارهای آجری غیر مهندسی متداول در ایران

Experimental and Analytical Study of quantitative evaluation of seismic vulnerability of brick walls conventional non-engineering in Iran

طرح پژوهشی

دکتر فریبرز ناطقی الهی

مهندس فرامرز عالمی- دکتر منصور ضیائی فر

۴۱

۲۹/۸/۸۵

بررسی صحت عملکرد شتاب سنج­های CMG-6TD با استفاده از میز لرزان

Performance verification of CMG-6TD accelerometers using shaking table

ارتباط با پژوهشکده ژئوتکنیک

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر داوودی

۴۲

۱/۱۱/۱۳۸۴
۲۹/۱۲/۱۳۸۵

بررسی رفتار دینامیکی غیر‌خطی ساختمانهای اسکلت فلزی و تعیین ضریب رفتار سازه برای این نوع سازه

Influence of Structural Detailing on Seismic Behavior of Steel Moment Resisting Connections

طرح پژوهشی

دکتر دانش
دانشگاه خواجه نصیر طوسی

مهندس هومن فرخی

۴۳

۱/۶/۱۳۸۴
۱۵/۲/۱۳۸۵

ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد حلقه‌ی فولادی شکل پذیری در بادبندهای هم مرکز

Experimental Evaluation of Concentric Bracing with Ductility Steel Rings

ارتباط با دانشگاه

دکتر عباس نیا
دانشگاه علم و صنعت

مهندس محمد علی کافی

۴۴

۱۵/۱۰/۱۳۸۳
۱۵/۴/۱۳۸۵

بررسی تئوریک و آزمایشگاهی میراگرهای تسلیمی ADAS و اصطکاکی لوبیایی

Experimental and Theoretical Studies on ADAS Energy Dissipaters and Frictional Slotted Dampers

طرح پژوهشی

دکتر تهرانی زاده
دانشگاه امیر کبیر

مهندس فرشاد خالقیان

۴۵

۲۰/۴/ ۱۳۸۵
۲۰/۲/۱۳۸۶

تقویت اتصال کناری تیر-ستون بتن مسلح توسط لایه‌های FRP

Experimental Studies Strengthening on a Corner Type Concrete Beam-Column Joint with Using FRP

طرح پژوهشی

دکتر دانش
دانشگاه خواجه نصیر طوسی

مهندس اسماعیلی

۴۶

۳۰/۱/۱۳۸۴
۲۹/۱۲/۱۳۸۵

بررسی استفاده از تجهیزات متداول مستهلک کننده انرژی برای مقاوم سازی پله

Experimental Studies on use of Energy Dissipating Equipments for Seismic Retrofit of Bridges.

طرح پژوهشی

دکتر اکبر واثقی

مهندس حامد رستمیان

۴۷

۱/۹/۱۳۸۵
۱/۱۰/۱۳۸۵

مطالعه آزمایشگاهی بست های قورباغه ای مورد استفاده در سازه های غیرساختمانی

Experimental Study Frog fasteners used in non-structural structures

پروژه درسی

دکتر ساسان عشقی

مهندس مهدی ادیبی

۴۸

۲۸/۱۱/۱۳۸۵
۲۸/۱۱/۱۳۸۶

مقاوم‌سازی قابهای بتنی پر‌شده با میانقابهای مصالح بنایی با استفاده از FRP

Retrofitting of concrete frames filled with infill firms of materials using FRP

طرح پژوهشی

دکتر فریبرز ناطقی الهی

مهندس ایوب دهقانی

۴۹

۲۳/۵/۱۳۸۵
۲۳/۹/۱۳۸۶

افزایش ظرفیت خمشی ستونهای بتن مسلح با استفاده از FRP

Experimental Studies Increasing Bending Capacity Reinforce Concrete Column with Using FRP

طرح پژوهشی

دکتر فریدون اربابی

مهندس مهدی سرافراز

۵۰

۲۸/۱۱/۱۳۸۵
۲۸/۱۱/۱۳۸۶

بررسی طرح و تولید بادبند های کمانش ناپذیر

Design Evaluation & Implementing of Buckling Restrained Braces

طرح پژوهشی

دکتر فریدون اربابی

مهندس کریمی

۵۱

۱/۹/۱۳۸۶
۱/۳/۱۳۸۸

ارتقاء خصوصیات سختی، مقاومت و شکل پذیری بتن مسلح غیر شکل پذیر (بااستفاده ازجاکت های فولادی پس تنیده شده)

Evaluation of Reinforced Concrete Columns with Poor Confinement and their Retrofitting by Thermal Post Tension Steel Jacketing

طرح پژوهشی

دکترعبدالرضا سرو قد مقدم

مهندس جواد مکاری

۵۲

۱/۱۱/۱۳۸۵
۱/۵/۱۳۸۷

مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای مرکب با بست افقی

Experimental Investigation on Seismic Behavior of Battened Columns

طرح پژوهشی

دکتر بهرخ حسینی‌هاشمی

مهندس محمد علی جعفری

۵۳

۲۹/۵/۱۳۸۴
۲۹/۵/۱۳۸۶

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر موقعیت مهاربندها در رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی

Experimental and Analytical Study of the impact of position of BRACED FRAMES on seismic behavior in steel constructions

طرح پژوهشی

دکتر محمود حسینی

مهندس هروی و بیات

۵۴

۲۸/۱۱/۱۳۸۵
۲۸/۵/۱۳۸۷

مطالعه تاثیر مواد پر کننده بر عملکرد میراگر فلزی آکاردئونی

Experimental Studies the Effect of Infilled Hyper foam Material on the Behavior of Accordion Metalloid Damper

طرح پژوهشی

دکتر فریبرز ناطقی الهی

مهندس اسماعیل ایزدی- دکتر مهرتاش معتمدی

۵۵

۱۲/۱۱۲/۱۳۸۶
۲۰/۱/۱۳۸۸

بررسی رفتار و راه های تنظیم میانقاب مهندسی

Engineering infill panels behaviour and adjusting methods

طرح پژوهشی

دکتر مجید محمدی

مهندس اکرمی و مهندس زکریا واعظی

۵۶

۱۸/۲/۱۳۸۷
۱/۲/۱۳۸۹

بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی دیوار های برشی فولادی تقویت شده قطری

Analytical and Experimental Study on Diagonally Stiffened Steel Plate Shear Walls

طرح پژوهشی

دکتر فریبرز ناطقی‌الهی

مهندس علوی

۵۷

۷/۱۲/۱۳۸۶
۱۲/۶/۱۳۸۷

بررسی رفتار تیر های عمیق دو سر گیر دار تحت بارگذاری چرخه ایی

Investigation of two heads stuck deep beams behavior under cyclic loading

ارتباط با دانشگاه

دکتر عرب زاده

مهندس کریمی

۵۸

۱۲/۶/۱۳۸۷
۱۸/۶/۱۳۸۷

آزمایش لرزه ایی شیر های گاز مجهز به سازو کار قطع اتوماتیک

Study on the Seismic Induced Acceleration on the Automatic Shutoff Gas Valves

ارتباط با صنعت

شرکت مقاوم شهر

دکتر محمدقاسم وتر تمیجانی -کریمی

۵۹

۳/۴/۸۷

۴/۴/۸۷

آزمایش­های مقاومت مصالح و بتن

Mechanics of Material tests and Concrete

ارتباط با صنعت

دکتر فریبرز ناطقی الهی

۶۰

۲۵/۶/۸۷

آزمایش های لرزه ای شیرهای گاز مجهز به مکانیسم قطع اتوماتیک Gazkes با میز لرزان

Seismic testing for gas valves equipped with Gazkes automatic stop mechanism on shaking table

ارتباط با صنعت

شرکت شهاب برش صنعت

آقای عظیم نژاد

۶۱

۱۶/۰۹/۸۸

رو به اتمام

بهسازی لرزه ای تیر سر ستون پایه متداول پلهای بزرگراهی

Seismic Retrofit of cap beam in conventional highway bridge bents

طرح پژوهشی

دکتر واثقی

آقای بحرانی

۶۲

۱۰/۰۳/۸۸ ۱۴/۱۲/۸۸

رفتار لرزه­ای ساختمانهای پانلی با سیستم تونلی

Seismic behavior of panel buildings using tunnel forms

طرح پژوهشی

دکتر عشقی

آقای توافقی

۶۳

۰۱/۰۹/۸۸ ۰۸/۰۲/۸۹

اثر وجود درز فوقانی بر رفتار میانقاب مهندسی

Effects of top gap on the behavior of engineered infill panels

طرح پژوهشی

دکتر محمدی

آقای رضا محمدی

۶۴

پروژه کلاسی

دکتر عشقی

خانم مهندس پارسافر

۶۵

۰۵/۰۵/۸۸ ۲۸/۰۱/۹۰

تدوین فرآیند ارزیابی خطر پذیری لرزه­ای پست­های انتقال

Developing the process of seismic risk assessment for high voltage electrical substations

طرح پژوهشی

دکتر محمود حسینی

آقای خلوتی

۶۶

۲۸/۰۲/۸۸

۲۸/۰۲/۸۹

طراحی و ساخت ایزولاتورهای الاستومری برای مقاوم سازی و طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله

Design and manufacturing of elastomeric rubber bearings for application in structures subjected to seismic hazards

طرح پژوهشی

دکتر منصور ضیائی­فر

آقای پزشکی

۶۷

۱۵/۰۵/۸۸ ۱۲/۰۳/۸۹

ارائه جزئیات چشمه اتصال در قابهای خمشی فولادی با تیرهای با عمق نابرابر

Presenting the detail of panel zone in moment resisting frame(MRF) with unequal beam-depth

طرح پژوهشی

دکتر حسینی هاشمی

آقای احمدی

۶۸

۲۷/۵/۸۸

۲۹/۸/۸۸

بررسی عددی-تجربی دیوارهای پیش ساخته L-شکل

Numerical – Experimental study of L-shaped prefabricated walls

ارتباط با دانشگاه

دانشگاه امیرکبیر (دکتر کبیر)

آقای کرملو

۶۹

۰۱/۰۱/۸۸ ۲۸/۰۲/۸۸

ساخت و ارزیابی رفتار جدا کننده­های لرزه ای

Construction and evaluation of seismic Isolation

ارتباط با دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس (دکتر کوکبی)

مهندس مختاری

۷۰

۲۶/۰۲/۸۸ ۱۳/۰۳/۸۸

آزمایش لرزه ای تکیه­گاه­های الاستومری (نئوپرن­های مسلح)

Seismic testing of elastomeric bearings (neoprene armed )

ارتباط با صنعت

شرکت توسعه صنایع نوین (توصان)

مهندس جمشید مبصّر

۷۱

۱۰/۰۵/۸۸ ۲۰/۰۵/۸۸

داده برداری آزمایش پانل سه بعدی روی میز لرزان پژوهشکده سوانح

Vector Data of Tree – dimentional panel test on shaking table at resume research

ارتباط با دانشگاه

دانشگاه صنعتی امیر کبیر (دکتر محمد زمان کبیر)

سوانح طبیعی

۷۲

۱۱/۰۷/۸۸ ۰۹/۰۸/۸۸

تغیین ضریب لغزش رنگ با دستگاه یونیورسال

Determination of color sliding coefficient with universal system

ارتباط با صنعت

شرکت بین المللی عمران رضوی

مهندس علی پیوسته

۷۳

۰۱/۰۵/۸۹ ۰۴/۱۱/۸۹

بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری

Analytical and experimental study on diagonally stiffened steel plate shear walls

طرح پژوهشی

دکتر فریبرز ناطقی الهی

آقای خزائی

۷۴

۲۹/۰۴/۸۹ ۱۱/۱۲/۸۹

بهبود روشهای فولاد گذاری در دیوارهای برشی بتنی بازشودار جهت افزایش ظرفیت جذب انرژی در آنها

Improving the design methods of RC shear walls with openings for higher energy dissipation

طرح پژوهشی

دکتر منصور ضیائی­فر

آقای لباف زاده

۷۵

۰۱/۰۶/۸۹

۳۰/۰۶/۹۰

بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری کلافدار بطور تحلیلی و آزمایشگاهی

Analytical and experimental study of seismic behaviour of confined masonry buildings

طرح پژوهشی

دکتر ساسان عشقی

آقای صرافی

۷۶

۱۸/۱۱/۸۸ ۱۵/۰۹/۸۹

بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست مورب

Seismic behavior Investigation of Laced columns

طرح پژوهشی -ارتباط با صنعت

دکتر حسینی هاشمی -شرکت خاک نقش ایرانیان

آقای پورصمد

۷۷

۱۲/۱۰/۸۹ ۲۸/۱۰/۸۹

داده برداری از ساختمان مرکزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

Take Data from the central building of science and technology research organization

ارتباط با صنعت

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

دکتر آهنگرانی

۷۸

۲۷/۰۴/۸۹ ۰۴/۰۵/۸۹

داده برداری از ساختمان سرپرستی غرب بانک صادرات با تجهیزات شتابنگار الکترونیکی

Take Data from west supervision building of Saderat Bank with electronic accelerometer equipment

ارتباط با صنعت

بانک صادرات

آقای فتح الهی

۷۹

۰۶/۰۴/۸۹ ۱۷/۰۸/۸۹

آزمایش­های مقاومت مصالح (فولاد و بتن) پروژه بررسی عملکرد لرزه­ای تیر عریض بتنی با ستون در ساختمان­های بتنی با دیوار برشی

Effects of seismic behavior of wide beam-column joints on the RC Structural Wall-Frame interaction

ارتباط با دانشگاهکشور سوریه (پروژه مشترک ایران-سوریه)

دکتر عباسعلی تسنیمی

خانم مهندس فدوی عیسی

۸۰

۰۱/۱۲/۸۹ ۲۸/۱۲/۸۹

داده برداری از پل شهید چمران اصفهان

record data from ShahidChamran Bridge

ارتباط با دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مهندس عشاقی

۸۱

۱/۱/۸۸

۱/۷/۹۰

ارزیابی آسیب پذیری لرزه­ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه و محتویات

Seismic vulnerability Assessment of reinforced concrete silos with considering soil-structure and bulk solid interaction

طرح پژوهشی

دکتر فریبرز ناطقی الهی

آقای یخچالیان

۸۲

۲۶/۶/۹۰

۱۲/۲/۹۱

مطالعه تحلیلی و آزمایشی اندرکنش نیروی محوری و برشی در ستونهای بتنی

Analytical and experimental study of the interaction of axial and shear force on concrete columns

طرح پژوهشی

دکتر بهار

آقای یادگاری

۸۳

۲۴/۷/۹۰

۲۰/۱۲/۹۱

بررسی رفتار قابهای بتنی میانپر با میانقابهای مصالح بنایی و دیوارهای مصالح بنایی مقاوم شده با کامپوزیتهای سیمانی مسلح الیافی

Behavior of brick-infilled concrete frames and masonry walls strengthed by high performance fiber-reinforced cementitious composite

طرح پژوهشی

دکتر فریبرز ناطقی الهی

آقای دهقانی

۸۴

۱۰/۰۷/۹۰

۱۴/۰۸/۹۰

بررسی و مقایسه ارزش نسبی مهاربند کمانش تاب تمام فولادی با دیوار برشی فولادی

A comparative investigation on all steel buckling resistant brace and steel shear wall and their relative merit

طرح پژوهشی

دکتر فریدون اربابی

مهندس سید مانی خوشنوا- معین تبرک

۸۵

۲۸/۰۴/۹۰

۱۹/۰۵/۹۰

بررسی اثر بار قائم و رفتار نمونه تعمیر شده با گروت در میانقاب مهندسی دارای فیوز لغزان

Influence of vertical loads and behavior of retrofitted specimens (by grout) in the engineered infilled frames, having sliding fuses

طرح پژوهشی

دکتر مجید محمدی

مهندس رضا محمدی

۸۶

۲۰/۱۰/۹۰

در حال انجام

ارائه مدل رفتار غیر خطی پانلهای مصالح بنایی دارای بازشو برای تحلیل غیرخطی لرزه ای قابهای بتن مسلح مرکب

Proposing a nonlinear behavioral model for opened masonry panels to be utilized in nonlinear seismic analysis of RC-infilled frames

طرح پژوهشی

دکتر عباسعلی تسنیمی

آقای راحمی

۸۷

۱۹/۰۶/۹۰

۲۱/۰۶/۹۰

آزمایش تجهیزات شتابنگاری با میز لرزان

Experiment of accelerometric equipment on shaking table

ارتباط با صنعت

شرکت میکرون سنجش

مهندس مجید طرازی

۸۸

۱۹/۰۹/۹۰

۰۵/۱۰/۹۰

سیستم مهاربند کشویی

Drawering brace system

ارتباط با صنعت

دانشگاه خواجه نصیر (دکتر صبوری)

خانم مهندس پاینده جو

۸۹

۰۵/۰۹/۹۰

۰۵/۰۹/۹۰

آزمایش دستگاه قطع گاز حساس به زلزله

Test of Sensetive gas stopped device on the earthquake

ارتباط با صنعت

گروه صنعتی ایمنی زلزله سدید

مهندس معصومی

۹۰

۱۱/۱۱/۹۰

۱۱/۱۱/۹۰

آزمایش دستگاه خودکار قطع جریان گاز حساس به زلزله

Testing of Automatic stopped the gas flow device susceptible to earthquake

ارتباط با صنعت

شرکت پارسیان ایمن سازه

مهندس عظیمی نژاد

۹۱

۳۱/۰۳/۹۰

۳۱/۰۳/۹۰

آزمایش نمونه جاذب انرژی (میراگر الکترومکانیکی) با دستگاه یونیورسال

Test of energy absorbing sample ( damper elecromechanical ) device with Universal system

ارتباط با صنعت

دکتر ابوالقاسم وتر

مهندس مسلم یزدی

۹۲

۲۲/۰۵/۹۰

۲۵/۰۵/۹۰

آزمایش نمونه اصطکاکی روی دستگاه یونیورسال

Friction sample test on universal system

ارتباط با صنعت

دانشگاه امیر کبیر (دکتر تهرانی زاده)

مهندس ترابی

۹۳

۰۱/۰۸/۹۰

۲۸/۰۸/۹۰

آزمایش اتصال خمشی فولادی با مقطع کاهش یافته توسط دریل کاری

(RBS by drilled holes Arrangement)

ارتباط با صنعت

دکتر ابوالقاسم وتر

مهندس حداد

۹۴

۱۱/۰۳/۹۰

۱۱/۰۳/۹۰

آزمایش دستگاه هشدار دهنده زلزله با میز لرزان

Warning Earthquake system test on shaking table

ارتباط با صنعت

سید محمد معصومی

۹۵

۷/۵/۹۱

انجام آزمایش­های مقاومت مصالح (فولاد- بتن)

Performance of strength of materials ( steel and Concrete)

ارتباط با صنعت

دفتر فنی و طرح­های عمرانی پژوهشگاه (پروژه آزمایشگاه پیشرفته سوهانک)

مهندس حسینی نیا

۹۶

۲۸/۲/۹۱

در حال انجام

مطالعه تحلیلی و تجربی بادبندهای ضربدری با خروج از مرکزیت در صفحه میانی

Analytical and experimental study of cross braces with leaving the center on median plane

طرح پژوهشی

دکتر بسطامی

۹۷

۲۰/۴/۹۱

۱۰/۹/۹۱

تعیین مشخصات سازه­ها و تشخیص خرابی، تنها با استفاده از پاسخ های لرزه­ای

Determination of structural characterization and failure diagnosis only using of seismic responses

طرح پژوهشی

دکتر ناطقی الهی

خانم مهندس آذر سا

۹۸

۱۱/۱۱/۹۱

در حال انجام

اتلاف انرژی لرزه­ای توسط حرکت گهواره­ای و تسلیم المانها در پای ستون­ها

Seismic energy dissipation by the rocking motion and the surrender of German on foot columns

طرح پژوهشی

دکتر ابوالقاسم وتر

مهندس ریاحی

۹۹

۱۲/۹/۹۱

۳۰/۱۱/۹۱

مطالعات تجربی اثرات تیغه­های فولادی در کاهش اثرات مود نوسانی سیال در مخازن رو زمینی فولادی نفتی به کمک آزمایش­های میز لرزان

Empirical studies of the effects of having steel blades on reduction effects of fluid oscillating mode on ground steel oil storage tanke that had helped shaking table

طرح پژوهشی

دکتر حسین زاده

مهندس کیپور

۱۰۰

۵/۱۰/۹۱

۷/۱۲/۹۱

بهبود شکل­پذیری اتصال صلب فولادی تیر به ستون

Improvement of steel Rigid connection ductility beam to column

طرح پژوهشی

دکتر ضیایی فر

مهندس ناگهی

۱۰۱

۳۰/۳/۹۱

۲۱/۶/۹۱

آزمایش مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش با پوسته پیش ساخته سیستم پیش کشیده

Experiment of Resistant braces against buckling with prefabricated shell in pre-tensioning system

ارتباط با صنعت

دکتر رضاییان

مهندس خورشید

۱۰۲

۱۲/۶/۹۱

۱۱/۷/۹۱

بررسی بهبود رفتار لرزه­ای پیوندهای ساخته شده از مقطع لانه زنبوری

Investigation of Seismic behavior improvement in links are made from Honeycombed section

ارتباط با صنعت

دکتر ابوالقاسم وتر

مهندسین جاهد و نظری و نورالدینی

۱۰۳

۱۹/۰۹/۹۰

۲۵/۲/۹۰

۱/۳/۹۱

آزمایش بارگذاری چرخه­ای بر روی نمونه­های IPE

Cyclic Loading tests on samples of IPE

ارتباط با صنعت

دانشگاه خواجه نصیر (دکتر صبوری)

مهندس عبادی

۱۰۴

۲۸/۸/۹۱

۹/۱۱/۹۱

بهسازی اتصالات لوله­ای T و Y شکل تحت نیروی فشاری محوری با استفاده از دورپیچ FRP

Improvement of T and Y-shaped pipe connections under axial compressive force using continuous links

ارتباط با صنعت

دانشگاه تهران

(دکتر بهاری)

مهندس لسانی

۱۰۵

۱۱/۴/۹۱

۱۴/۴/۹۱

برداشت ارتعاش محیطی از ساختمان مدارس قبل و بعد از مقاوم­سازی (دو مدرسه در قلهک و شهرک راه آهن)

Draft of Ambient vibration from school building before and after retrofitting ( two school in Gholhak and rail town )

ارتباط با صنعت

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مهندس پارسافر

۱۰۶