ashtiany

محسن‌ غفوری‌ آشتیانی

محسن‌ غفوری‌ آشتیانی

سمت: استاد نمونه پژوهشگاه‌ بین‌المللی‌ زلزله‌شناسی‌ و مهندسی‌ زلزله
موسس پژوهشگاه، ۱۳۶۸/۹/۱۲
رئیس سابق پژوهشگاه (۱۲ آذر ۶۸ تا ۱۳ آذر ۸۵)

نشانی الکترونیک: ashtiany@iiees.ac.ir
تلفن: +۹۸ ۲۱ ۲۲۲۹ ۴۰۵۰

دورنگار: +۹۸ ۲۱ ۲۲۲۹ ۹۴۷۹

شروع همکاری با پژوهشگاه: ۱۲ آذر ماه ۱۳۶۸

برگزیده آثار

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای/اجرایی

فعالیت‌های پژوهشی/آموزشی و عضویت‌‌‌ها

تحصیلات

تحصیلات

 • دکتری (Ph.D) مکانیک مهندسی با تخصص در مهندسی زلزله پاسخ لرزه‌ای سازه‌های تحت تأثیر زلزله‌های چند مؤلفه‌ای، آمریکا، ۱۳۶۳
 • کارشناسی ارشد مکانیک مهندسی با تخصص مهندسی زلزله پاسخ لرزه‌ای سیستم‌های سازه‌ای با پارامترهای راندم، آمریکا، ۱۳۶۰
 • کارشناسی مهندسی عمران و مهندسی هسته‌ای، آمریکا، ۱۳۵۸

فعالیت‌های پژوهشی/آموزشی و عضویت‌‌‌ها

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مدیریت و برنامه ریزی کاهش خطرپذیری زلزله و ارزیابی خطر و خطرپذیری زلزله
 • آنالیز رفتار سیستمهای خطی و غیرخطی تحت تأثیر ۶ مؤلفه همبسته زلزله
 • اندرکنش سیستمهای اصلی و ثانویه (سازه و تجهیزات صنعتی)
 • شناسائی مشخصات دینامیکی و تشخیص خرابی سازه ها
 • تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک سازه‌های نیروگاهی و صنعتی در برابر زلزله
 • ارزِیابی سریع خرابیهای ناشی از زلزله با استفاده از سنجش از راه دور و اطلاعات ماهواره ای

پروژه‌های تحقیقاتی در دست اجرا

 • توسعه و بهبود روشهای تشخیص خرابی در سازه‌ها مبتنی بر تعیین ماتریسهای مشخصه سیستم
 • انتخاب شتابنگاشتها برای تحلیل دینامیکی غیر خطی بر اساس مشخصات طیفی
 • بررسی نحوه ملحوظ نمودن اثر مولفه های دورانی زلزله بر پاسخ سازه ها
 • محاسبه احتمال فراگذشت حدی سازه بر اساس اولویت حرکات زمین
 • تعیین شاخصه‌ها و معیارهای ارتقاء سطح ایمنی کالبدی شهر در برابر زلزله(مطالعه موردی بخشی از منطقه۲ و ۱۷ شهرداری تهران)
 • برآورد خسارات اقتصادی ناشی از زلزله بم و ارزیابی شیوه بازیابی مالی آن

پروژه‌های تحقیقاتی پایان یافته اخیر

 • مطالعه آزمایشگاهی سازه‌های فلزی متداول در کشور
 • ارتعاش چند تکیه گاهی پلهای با دهانه‌های بزرگ
 • تحلیل ریسک تهران بزرگ
 • استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده از ساختمانها جهت بر آورد خسارت یک زمینلرزه
 • مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی جداسازی کف طبقات در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها
 • طرح کاهش آسیب پذیری شهر تهران
 • بررسی آسیب پذیری تجهیزات صنعتی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش بین آنها
 • تدوین دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای سازه های موجود

دروس ارائه شده

 • ارتعاشات پیشا در مقطع دکترای پژوهشگاه
 • مهندسی زلزله در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه
 • تحلیل خطر و خطرپذیری زلزله در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای پژوهشگاه

عضویت‌ها در انجمن‌ها و مجامع علمی

 • عضو هیأت مؤسس، مدیر و بازرس سابق انجمن مهندسی زلزله ایران
 • مدیر و عضو شورای اجرایی انجمن بین‌المللی مهندسی زلزله
  (International Association of Earthquake Engineering- IAEE)

 • عضو هیأت مؤسس، مدیر و بازرس دوره های مدیریت انجمن مهندسی زلزله ایران

 • رئیس کمیسیون “خطر و خطر پذیزی زلزله و حرکات شدید زمین” انجمن بین‌المللی زلزله شناسی و فیزیک زمین.
  Chairman of Earthquake Hazard and Risk and Strong Ground Motion Commission of IASPEI

 • عضو کمیسیون علمی و فنی استرتژی کاهش سوانح طبیعی سازمان ملل متحد (UN-ISDR)
 • عضو هیئت مدیریه برناامه های بین‌المللی Global Earthquake Model (GEM) وWorld Seismic Safety Initiative (WSSI) و Disaster Reduction Hyperbase (DRH) و Integrated Disaster Risk Management (IDRiM)
 • عضو شورای کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
 • عضویت در انجمن‌های علمی بین‌المللی: ACI، EAEG، ASCE، EERI، SSA،ISMIRT، IABSE، AGU و انجمن‌های ژئوفیزیک و راه و ساختمان ایران

بازگشت به ابتدای صفحه

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای/اجرایی

سوابق مهندسی-مشاوره‌ای

 • عضو هیأت علمی سازمان انرژی اتمی ایران (مرکز تحقیقات هسته‌ای، نیروگاه بوشهر) از فروردین ۶۴ تا آذر ۶۸
 • کارشناس متخصص شرکت بکتل (آمریکا)، طراح نیروگاه‌های هسته‌ای از دی ۶۲ تا بهمن ۶۳

سوابق اجرایی

 • موسس و ریاست پژوهشگاه، ۱۲ آذر ۶۸ تا ۱۳ آذر ۸۵
 • نماینده جمهوری اسلامی ایران در گروه متخصصین زلزله کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای سازمان ملل متحد از سال ۶۹ تا ۷۵
 • مدیر “اتحادیه یونسکو – برنامه توسعه سازمان ملل متحد – بخش کاهش خطرپذیری سوانح سازمان ملل و پژوهشگاه” در مورد کاهش خطرپذیری زلزله در کشورهای درحال توسعه
 • مسؤول گروه برنامه‌ریزی آموزش و گروه علوم و تکنولوژی و هماهنگ‌کننده مراکز ملی داده‌ها در گروه کاری ب سازمان معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای (CTBT) از سال ۷۵ تا ۸۶
 • رئیس اولین، دومین، سومین و چهارمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و ۷ همایش منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه زلزله
 • مدیر مسؤول مجله علمی پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله به زبان فارسی از ابتدای تاسیس تا ۱۳۸۶
 • مدیر مسؤول (Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE از ابتدای تاسیس تا ۱۳۸۶
 • عضو ستاد پیشگیری و مدیریت بحران سوانح غیرمترقبه کشور: ۸۳ تا ۸۶
 • عضو شورای تحقیقات و فناوری کشور ۸۱ تا ۸۴
 • عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان؛ و رئیس کمیته ساختمانهای بنایی- شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

بازگشت به ابتدای صفحه

برگزیده آثار منتشره

 • کتاب ارتعاشات راندم و کاربرد آن در مهندسی زلزله

 • کتاب طراحی ساختمانها با جداسازی لرزه‌ای (ترجمه)، ۱۳۸۱

 • کتاب دینامیک سازه‌ها به روش اجزاء محدود (ترجمه)، پاییز ۷۶

 • View of Islam on Earthquakes, Human Vitality and Disaster“, M. Ghafory-Ashtiany; International Journal of Disaster Prevention and Management; Vol. 18, No.3, June 2009.

 • Building Seismic Loss Model for Tehran Using GIS“, b. Mansouri, M. Ghafory-Ashtiany, et.al., To be appear in EERI Spectra, Winter 2009.

 • The Tapered Beam Model for Bottom Plate Uplift Analysis of Unanchored Cylindrical Steel Storage“, M. Nazar-Ahari, S. Eshghi, M. Ghafory-Ashtiany; Journal of Engineering Structures, Vol. 31, Spring 2009, page 623-632

 • Dynamic Assessment of Constrained Rigid Equipments” Vahid Sharif, M. Ghafory-Ashtiany, S. Eshghi, A. Soroushian; Journal of Applied Science; 2009

 • Post Bam Earthquake: Recovery and Reconstruction“, M. Ghafory-Ashtiany , Journal of Natural Hazards; Vol. 44, No. 2, Feb. 2008.

 • Developing Seismic Fragility Function of Structures by Stochastic Approach“, K. Naserasadi, M. Ghafory-Ashtiany, S. Eshghi, M. Zolfaghari; Journal of Applied Science; Vol. 8, No. 6, June 2008.

 • Identification of Modal Parameters of Non-Classically Damped Linear Structures under Multi-Component Earthquake Loading“; M. Ghafory-Ashtiany, M. Mahmoudabadi, M.Hosseini, Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, May 2007.

 • Iran School Earthquake Safety Initiative“, F. Parsizadeh and M. Ghafory-Ashtiany, Journal of Regional Development Dialogue, Vol. 28, No. 2, Autumn 2007

 • New Approaches for Non-classically Damped System Eigenanalysis” M. Ghafory-Ashtiany, K. Khanlari, Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics (EESD), Vol. 34, pp. 1073-1087, April 2005.

 • Identification of Modal Parameters of Classically Damped Linear Structures under Multi-Component Earthquake Loading“, M. Ghafory-Ashtiany, M. Mahmood-Abadi, JSEE, Vol.7, No.1, Spring 2005

 • A New Look at Earthquake Engineering: Simplification of a Complex Phenomenon“, M. Ghafory-Ashtiany, JSEE, Vol. 7 No.2, Summer 2005.

 • UN Strategy for Support to the Government of Iran Following the Bam Earthquake of 26 December 2003“, K. Kishor, S.K. Jha, F. Lyons, M. Ghafory-Ashtiany and V.K. Atabaki, JSEE Special Issue on Bam Earthquake, Vol.5, No.4, Winter 2004.

 • Floor Response Spectra for Multicomponent Earthquake Input“, M. Ghafory-Ashtiany, A. Fiouz, Journal of Esteghlal, Vol. 21, No. 1, September 2002.

 • Damage Assessment Using Neural Network and Genetic Algorithm“, K. Saberi-Haghighi, M. Ghafory-Ashtiany and C. Lucas; Journal of Seismology and earthquake Engineering (JSEE); Vol. 2, No. 2, Spring 2000.

 • Seismic Hazard Assessment of Iran“, B. Tavakoli and M. Ghafory-Ashtiany; Special Issue, Anali Di Geofisica Journal “GSHAP”; Vol. 42, No. 6, pp 1013-1021, December 1999.

 • Site Characterizations for the Iranian Strong Motion Network“, M. Zare, P.-Y. Bard, M. Ghafory-Ashtiany; Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering; Volume 18; Vol. 18, pp 101-123, January 1999.

 • Full-Scale Dynamic Testing of a Steel Frame Building During Construction“, A.M. Memari, A.k.Aghakouchak, M. Ghafory-Ashtiany, and M. Tiv; Journal of Engineering Structures, U.K., Vol. 21, pp 1115-1127, 1999.

 • Seismic Response of Six Correlated Earthquake Components By Mode Acceleration Approach“, Mohsen Ghafory-Ashtiany; Theme Issue of Iranian Journal of Science and Technology Earthquake Engineering, Vol. 13, No. 2 and 3, 1989.

 • Structural Response for Six Correlated Earthquake Components“, M. Ghafory-Ashtiany and M.P. Singh; Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.14, pp. 103-119, 1986.

 • Modal Time History Analysis of Nonclassically Damped Structure for Seismic Motions“, M.P. Singh and M. Ghafory-Ashtiany; Journal of Earthquake Engr. and Structural Dynamics, Vol.14, pp. 133-146, 1986.

 • Structural Response under Multicomponent Earthquakes“, M.P. Singh, Mohsen Ghafory-Ashtiany; Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 110, No. 5, pp. 761-775, May 1984.

 • Analysis of Nonclassically Damped Structures Subjected to Six Correlated Earthquake Components“, M.P. Singh, Mohsen Ghafory-Ashtiany; Nuclear Engineering and Design, Vol.90, pg. 43-54, 1984.

 • Seismically Induced Stresses and Stability of Soil Media“, M.P. Singh, Mohsen Ghafory-Ashtiany; Journal of Soil Dynamic and Earthquake Engineering, Vol.1, No.4, pp. 167-177, April 1982.

بازگشت به ابتدای صفحه