lab_MultiPointMeasuringUnit

دستگاه ثبت نتایج

lab_MultiPointMeasuringUnit
دیتالاگر ۱۰۰ کانالی ۱۰۰ Multi Point Measuring Unit
UPM 100 یك‌ دستگاه‌ تقویت‌كننده ‌۱۰۰ كاناله‌ برای‌ قرائت‌ و ثبت‌ همزمان‌ اطلاعات‌ حاصل‌ از ۱۰۰ مبدل‌ و سنسور مختلف‌ است. از جمله‌ مبدلها و سنسورهایی‌ كه‌ توسط‌ این دستگاه‌ قابل‌ خواندن‌ هستند عبارتند از: پلهای‌ كرنش‌سنجی‌ (۱۴ پل، ۱۲ پل‌ و تمام‌ پل)، مبدلهای‌ كرنش‌سنجی‌ (مثل‌ شتاب‌سنجها، جابجایی‌سنجها و نیروسنجهای TML) و مبدلهای‌ القایی. مبدلها و سنسورها توسط‌ بردهای‌ توزیع ( Distributed Boards ) ‌به UPM 100 متصل‌ می‌شوند. هر برد بسته‌ به‌ نوع‌ آن ‌ ۱۰ یا ۲۰ مبدل‌ را به ‌ UPM 100 متصل می کند.
فركانس‌ نمونه‌برداری‌ UPM 100 پایین‌ است‌ و به‌ همین‌ خاطر فقط‌ برای‌ اندازه‌گیریهای‌ استاتیكی‌ از آن‌ استفاده می‌شود. كاهش‌ تعداد كانالهای‌ فعال‌ سبب‌ می‌شود فركانس‌ نمونه‌برداری‌ نسبتا افزایش‌ یابد. UPM 100 توسط‌ كامپیوتر و با نرم‌افزاری‌ به‌ نام Catman وهمچنین‌ توسط‌ صفحه‌ كلید خارجی‌ متصل‌ به‌ آن‌ قابل كنترل‌ است. برای‌ اتصال‌ آن‌ به‌ كامپیوتر می‌توان‌ از یكی‌ از استانداردهای RS-232-c یا IEEE-488-78 استفاده کرد.
lab_DigitalAmplifierSystem
دستگاه تقویت کننده دیجیتالی Digital Amplifier system

DMC Plus یك‌ دستگاه‌ تقویت‌كننده‌ دیجیتالی‌ ۱۰ كانالی‌ ساخت‌ كارخانه ‌HBM از كشور آلمان‌ است. ۸ كانال‌ این‌ دستگاه‌ مختص‌ اتصال‌ استرین‌ گیجها (Strain Gauges) و مبدلهای‌ القایی‌(Inductive Transducers) است‌ و ۲ كانال‌ دیگر مخصوص‌ اتصال‌ ترموكوپلهاست (Thermocouples) توانایی‌ اعمال‌ فیلتر دیجیتالی‌ به‌ هر كانال‌ این‌ دستگاه‌ سبب‌ می‌شود پاسخ‌ فركانسی‌ هر كانال‌ با اهداف‌ اندازه‌گیری‌ قابلیت‌ تطبیق‌ داشته‌ باشد.
DMC Plus قادر است‌ از هر كانال‌ در هر ثانیه‌ ۹۶۰۰ نمونه‌ ثبت‌ كند و این‌ فركانس‌ نمونه‌ برداری‌ بالا، DMC Plus را به‌ عنوان‌ راه‌حل‌ خوبی‌ برای‌ گستره‌ وسیعی‌ از مسایل‌ اندازه‌گیری‌ دینامیكی‌ معرفی‌ می‌كند. این‌ دستگاه‌ ۱۰۰% توسط‌ كامپیوتر و با نرم‌افزاری‌ به‌ نام ‌Catman قابل‌ كنترل‌ است‌ و توسط‌ یكی‌ از استانداردهای ‌RS-232-C یا IEEE488-78 كامپیوتر متصل‌ می‌شود.

lab_TC31K
دستگاه ثبت اطلاعات تک کاناله Digital Strain Meter TC-31K

دستگاه TMC تک کاناله برای خواندن و ثبت داده‌های کرنش سنج، جابجایی سنج و نیرو سنج برای سازه ها و قابل حمل در سایتها و ارتفاعات.