lab_SchmitHammer

تجهیزات آزمایش بتن

lab_SchmitHammer

چکش اشمیت Eshmit Hammer

این دستگاه قابل حمل و نقل در سایتها و ارتفاعات می‌باشد و برای اندازه گیری مقاومت بتن به صورت غیرمخرب می‌باشد. ضربه انرژی که در هنگام آزمایش به سطح نمونه وارد می‌شود معادل ۰٫۲۲۵gm می‌باشد. این دستگاه مجهز به نوار ثبت اندازه‌گیری مقاومت می‌باشد که در زمان انجام آزمایش می‌توان نتیجه آزمایش را مورد بررسی قرار داد.

lab_UltrasonicConcreteTester

دستگاه آزمایش مافوق صوت بتن Ultrasonic concrete tester

این دستگاه قابل حمل و نقل و دارای تخمین های صحیح می‌باشد و برای ارزیابی کیفیت بتن و دیگر مشخصات (سرعت، طول، زمان، مدول یانگ) استفاده می‌شود. این دستگاه براساس تولید و ارسال پالسهای فرکانس مافوق صوت در بتن و اندازه گیری زمان رسیدن پالسها از مبدل فرستنده به مبدل گیرنده از میان مصالح کار می‌کند و می‌تواند اطلاعاتی درباره یکنواختی بتن در اختیار ما قرار دهد. علاوه براین، این امکان وجود دارد تا برآوردی در مورد مدول الاستیسیته دینامیکی و مقاومت بتن داشته باشد. ضمناً این دستگاه به دو خروجی جهت اتصال به یک اسیلاسکوپ اختیاری مجهز می‌باشد.

lab_CoverMeter

دستگاه آرماتور یاب Cover Meter

این دستگاه پرتابل و قابل استفاده در سایت و جزو آزمایشهای غیرمخرب می‌باشد. این دستگاه دارای دو پروپ مخصوص (کوچک و بزرگ) که هر کدام برای ضخامتهای مختلفی بکار می‌رود. با حرکت دادن پروپ برروی سطح بتن می‌توان اطلاعاتی در زمینه:
موقعیت سنجی آرماتور در بتن، ضخامت پوشش بتن روی آرماتور و سایز آرماتور بدست آورد. این دستگاه می‌تواند تا ضخامت ۲۰۰ میلیمتر را در بتن از نظر آرماتوربندی نمایش دهد.