برای کسانی که در مناطق زلزله‌خیز زندگی می‌کنند، همیشه این سؤال مطرح بوده است که اگر زلزله رخ دهد چه باید کنند. و سؤال دیگر آن‌ها این است که چه زمانی این زلزله اتفاق می‌افتد؟
از آنجا که دانشمندان تاکنون نتوانسته‌اند زمان وقوع زلزله را به طور دقیق پیش‌بینی کنند، مردم باید برنامه‌های آمادگی را برای زمان وقوع این پدیده فرا گیرند. برنامه‌ریزی و آمادگی برای زلزله تا حد زیادی خسارات فیزیکی و روانی ناشی از زلزله را کاهش می‌دهد. یکی از اهداف آموزش همگانی، ارتقاء سطح آگاهی مردم و آموزش آنان به منظور کاهش خطرات ناشی از زلزله است.
آشنایی اجمالی با زمین و علوم زمین و هم‌چنین، ضروری‌ترین اقدامات قبل، هنگام و پس از زلزله به تفصیل بیان شده است:

 • آمادگی فردی؛
 • توصیه‌های ایمنی قبل از وقوع زلزله در منزل؛
 • توصیه‌های ایمنی قبل از وقوع زلزله در مراکز اداری؛
 • توصیه‌های ایمنی قبل از وقوع زلزله در مدارس و مراکز آموزشی.
 • توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله در منزل؛
 • توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله در مراکز اداری
 • توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله در مدارس و مراکز آموزشی؛
 • توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله در سایر اماکن.
 • توصیه‌های ایمنی بعد از وقوع زلزله در منزل؛
 • توصیه‌های ایمنی بعد از وقوع زلزله در مراکز اداری؛
 • توصیه‌های ایمنی بعد از وقوع زلزله در مدارس و مراکز آموزشی.