توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله در منزل

اگر در هنگام وقوع زلزله در منزل هستید با داشتن آگاهی در مورد چگونگی پناهگیری و انجام عکس العمل مناسب و سریع می توانید جان خود و بستگانتان را نجات دهید. لذا در زمان وقوع زلزله رعایت موارد زیر ضروری است:

  • از پنجره‌ها و از کمدهای بلند و وسایلی که امکان افتادن آنها زیاد است دور شوید
  • زیرمیزها و نیمکت و یا تخت پناه بگیرید و اگر بر اثر لرزش زلزله حرکت کردند پایه‌های آنهارا محکم با دست نگاه دارید و با آن حرکت کنید
  • گوشه‌های دیوارهای درونی ساختمان پناه بگیرید و با بازوان از سرتان محافظت کنید
  • از پلکان و آسانسور استفاده نکنید
  • اگر به جای امنی دسترسی ندارید و در جایی مثل راهرو هستید به کنار دیواری بروید و به حالت نشسته سر را به طرف زانوها خم کرده و آن را با بازوها بپوشانید و کف دستها را در پشت سر به هم قلاب کنید.