توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله در مراکز اداری

هنگام وقوع زلزله اگر در اداره هستید با رعایت یکسری دستورات ایمنی می توانید در نجات جان خود و همکارانتان همت کنید. به کارکنان آموزش داده شود که در این مواقع:

  • اعتماد به نفس داشته باشند و آرامش خود را حفظ کنند
  • از پنجره‌ها و یا فایل هایی که در جای خود محکم نیستند، دور شوند
  • از وسایل برقی که احتمال حرکت، افتادن، یا پرتاب آنها وجود دارد فاصله بگیرند
  • از وسایل قابل اشتعال و خطرناک دور شوند
  • به سمت درهای خروجی عمومی هجوم نبرند
  • از پلکان و آسانسور استفاده نکنند
  • با سرعت در جاهای امن ساختمان مانند: چهارچوب در، گوشه دیوار و زیرمیز کار خود پناه بگیرند.