فهرست نشریات چاپ شده از سال ۷۰ تا ۹۰

آندسته از افرادی که تقاضای خرید کتب و نشریات به صورت غیرحضوری را دارند، لازم است برای هماهنگی با بخش فروش شماره تلفن ۲۲۸۳۱۱۱۶ (آقای علیانی) تماس گرفته و پس از اطمینان از وجود اقلام درخواستی و تعیین هزینه ارسال پستی، مبلغ موردنظر را به حساب شماره ۲۱۷۲۱۳۹۰۰۱۰۰۰ بانک ملی شعبه بنفشه بنام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله واریز نموده و فیش بانکی را همراه با درخواست کتبی و آدرس، از طریق نمابر به شماره ۲۲۲۸۹۴۵۵ ارسال نمایند.

کد نام نشریه نویسنده یا مترجم قیمت
(ریال)
۱ گزارش مقایسه روشهای طراحی مقاوم ساختمانهای بتنی فریبرز ناطقی الهی- کیومرث زند پارسا- علی تاجبخش ۴۵,۰۰۰
۲ گزارش نگرشی به مطالعات شهرسازی و برنامه‎ریزی در مناطق زلزله خیز یدالله ویسه ۲۸,۰۰۰
۳ گزارش طراحی سیستمها و اجزای غیر سازه‎ای فریبرز ناطقی الهی- رضا کاکاوند اسدی ۳۰,۰۰۰
۴ گزارش سازه‎های فولادی فریدون اربابی ۳۰,۰۰۰
۵ گزارش بررسی اندرکنش دینامیکی عناصر تیر آهن و طاقهای آجری در سقفهای طاق ضربی محمد رضا ماهری- امید بهار ۳۲,۰۰۰
۶ گزارش مقدماتی زمین لرزه ۷۵/۱۱/۱۶شمال بجنورد محمد تاتار- فرزام یمینی فرد- خالد حسامی – ابراهیم حق شناس- نقد علی حسین زاده- علیرضا غفوری زرندی ۲۰,۰۰۰
۷ گزارش زمین لرزه ۱۹۹۵ هانشین ( شهر کوبه) ژاپن محسن غفوری آشتیانی- محسن تهرانی زاده- حسن غفوری فرد – نعمت حسنی ۱۹,۰۰۰
۸ گزارش بررسی مکانیزم ارتعاشی بنای تاریخی منارجنبان اصفهان با کمک آزمایشهای دینامیکی محسن غفوری آشتیانی- نقد علی حسین زاده ۲۸,۵۰۰
۹ گزارش سیستمهای حفاظت در مقابل زلزله در ساختمانهای روستایی محمد علی معماری – نیره خندانی ۳۰,۰۰۰
۱۰ گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه – گسلش در پهنه استان لرستان دی ۱۳۷۴ مهدی حیدری- مجید شاه پسند زاده ۲۴,۰۰۰
۱۱ گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان زنجان آذر۱۳۷۴ مهدی حیدری- مهدی زارع ۲۵,۵۰۰
۱۲ گزارش مدلسازی مکانیزم شکست و ترک خوردگی دیوارهای آجری غیر مسلح فریبرز ناطقی الهی- محمد رضا خباز تمیمی ۳۲,۰۰۰
۱۳ گزارش رفتار قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خرجینی با مهاربند و بدون مهاربند فریبرز ناطقی الهی- علی یزدانی ۴۱,۰۰۰
۱۴ گزارش زمین لغزه در ایران- گستردگی و اهمیت اقتصادی محسن غفوری آشتیانی- سعید منتظر القائم – حمید پدرام- منوچهر فرج زاده اصل- ناصر حافظی مقدس ۲۵,۵۰۰
۱۵ گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان کردستان خرداد۱۳۷۴ مهدی زارع- مهدی حیدری- مجید شاه پسند زاده-علیرضا علینقی ۲۲,۵۰۰
۱۶ گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطرزمین لرزه گسلش در پهنه استان خوزستان آبان ۱۳۷۴ مهدی حیدری- مجید شاه پسند زاده – مهدی زارع ۲۵,۰۰۰
۱۷ گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان مازندران مهر۱۳۷۴ مجید شاه پسندزاده- مهدی حیدری ۲۱,۵۰۰
۱۸ گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان کرمان مرداد۱۳۷۵ مجید شاه پسند زاده- مهدی حیدری ۲۲,۵۰۰
۱۹ گزارش ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی فریبرز ناطقی الهی- مهرتاش معتمدی ۳۹,۰۰۰
۲۰ گزارش روش استاتیکی معادل و مقایسه آیین نامه ها در طراحی لرزه ای فریبرز ناطقی الهی- کیومرث زند پارسا- رامین فدائیان ۲۵,۰۰۰
۲۱ گزارش کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بازشناسی پیشامدهای لرزه ای کارولوکس- منوچهر بهاور- مصطفی علامه زاده- علی عبدی ۷۲,۰۰۰
۲۲ گزارش ریز پهنه بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی سید مجد الدین میر حسینی – علی کمک پناه- علی محمد اسمعیلی- بابک عارف پور- امیر قاسمی ۸۵,۰۰۰
۲۳ گزارش تحلیل سیستمهای ثانویه تحت اثر همزمان مولفه های شتاب زلزله و ارائه روشهای ساده تحلیلی علیرضا فیوض – محسن غفوری آشتیانی ۱۱۰,۰۰۰
۲۴ بر رسی کیفی ارتباط لرزه خیزی وفعالیتهای اتشفشانی لیلا مهشادنیا ۳۰,۰۰۰
۲۵ گزارش ساختمانهای فولادی متداول در کشور و تکنولوژی ساخت محسن غفوری آشتیانی- رویا کوهیان افضلی ۳۵,۰۰۰
۲۶ گزارش آزمایش ارتعاش اجباری بر روی سازه یک ساختمان اسکلت فلزی مهران تیو- آرش سیاری ۳۲,۰۰۰
۲۷ گزارش تعیین محل بهینه کمر بندهای خرپایی با استفاده از تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی فریبرز ناطقی الهی- کیومرث زند پارسا- حمید گنجه ۳۱,۰۰۰
۲۸ گزارش تاثیر میراگرهای الحاقی بر رفتار دینامیکی ساختمان فریبرز ناطقی الهی – امید ماشینچیان ۳۵,۰۰۰
۲۹ گزارش مطالعه شکست منبع آب رشت علی محمد معماری- محمد مهدی احمدی- بیژن رضایی ۳۵,۰۰۰
۳۰ گزارش تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن به روش اویلر- لاگرانژ محمد تقی احمدی- بهرام قره باغی ۳۵,۰۰۰
۳۱ گزارش محل بهینه کمر بند خرپایی فریبرز ناطقی الهی- کیومرث زند پارسا ۲۵,۰۰۰
۳۲ گزارش ترکیب کنترل فعال و غیر فعال در سازه ها فریبرز ناطقی الهی- محمد رضا ادیب رمضانی ۳۵,۰۰۰
۳۳ گزارش آزمایش ارتعاش اجباری و محیطی در سدهای خاکی محمد کاظم جعفری- محمد داودی ۴۲,۰۰۰
۳۴ بررسی تجربی نظری توان لرزهای روش جدید دال دو طرفه طاق ضربی محمد رضا ماهری ۳۷,۰۰۰
۳۵ بررسی رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط با مصالح دانه ای اشباع بانگرشی ویژه بر تغییرات فشار آب منفذی علی شفیعی- محمد کاظم جعفری ۵۵,۰۰۰
۳۶ گزارش روشهای تحلیلی در ارزیابی پایداری شیبهای طبیعی علی کمک پناه- سعید منتظر القائم ۷۵,۰۰۰
۳۷ گزارش ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل مسلح چند دهانه تحت اثر توام مولفه های افقی و قائم زمین لرزه سید محمد حسینی- شهریار طاووسی تفرشی ۲۹,۵۰۰
۳۸ گزارش سیستم گسلی مورب لغز( معکوس- چپ گرد)- شرقی – غربی در شمال ایران ولادیمیر تریقونف- خالد حسامی- فرشاد جمالی ۳۲,۰۰۰
۳۹ گزارش تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله حمزه شکیب- مازیار حسینی ۳۵,۰۰۰
۴۰ گزارش تحلیل دینامیکی سازه ها با استفاده از متدولوژی فرمولاسیونی آلمانی دینامیکی معین سعید عظیمی زواره ای ۳۲,۰۰۰
۴۱ گزارش رفتار استاتیکی و لرزه ای شیبها واقع در نهشته های درشت دانه با سیمان طبیعی ضعیف سعید منتظرالقائم ۲۸,۵۰۰
۴۲ گزارش آزمایشات لرزه ای بر روی ساختمانهای واقعی دو جلد علی اکبر آقا کوچک- علی محمد معماری ۵۵,۰۰۰
۴۳ گزارش مدلسازی کامپیوتری ساختمانهای آجری فریبرز ناطقی الهی- کیومرث زند پارسا ۴۲,۰۰۰
۴۴ گزارش شناسایی زلزله ۱۱/۱/۸۵ درب آستانه سیلاخور ۵۰,۰۰۰
۴۵ گزارش بررسی و مطالعه اثر زلزله بر سدهای و زنی بتنی کیان میرزا- محمود حسینی ۲۵,۰۰۰
۴۶ گزارش آزمایش دینامیکی مدل۲/۱ ساختمان ۴ طبقه اسکلت فلزی با اتصال خرجینی محسن غفوری آشتیانی – حسین کاظم – مهران تیو- فریبرز ناطقی الهی ۷۵,۰۰۰
۴۷ گزارش آسیب پذیری سازه های فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی نقد علی حسین زاده – فریبرز ناطقی الهی ۳۵,۰۰۰
۴۸ گزارش زمن لرزه ۱۴ اسفند ۱۳۷۲ سفیدا به سیستان و بلوچستان مهدی زارع- ساسان عشقی- علیرضا علینقی- شهاب توکلی ۷۰,۰۰۰
۴۹ حرکتهای زمین و روانگرایی خاک در حین زلزله ( کتاب) سعید منتظر القائم ۲۹,۵۰۰
۵۰ سیاره زمین و زمین لرزه جلد اول علی اکبر اسلامی ۱۰۵,۰۰۰
۵۱ سیاره زمین و زمین لرزه جلد دوم علی اکبر اسلامی ۹۵,۰۰۰
۵۲ مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای دکتر سید مجدالدین میرمحمد حسینی ۱۲۰,۰۰۰
۵۳ طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه فریبرز ناطقی الهی- مهرتاش معتمدی ۲۰,۰۰۰
۵۴ تئوری و روشهای محاسبه دینامیک سازه( کتاب) حسن مقدم – عباس خواجه کرم الدینی ۳۳,۰۰۰
۵۵ لرزه نگاری آسان( کتاب ترجمه و تألیف) محمد مختاری ۲۲,۰۰۰
۵۶ طراحی لرزه ای ساختمانها به روش مفهومی اصول اولیه برای مهندسان سازه -معماران مالکان ساختمان ومسئولان هگو باخمن -ساسان عشقی ۱۰۰,۰۰۰
۵۷ مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصی بررسی راهبردهای کاهش خسارت زمین لغزه در کشور ( کتاب) علی کمک پناه- سعید منتظر القائم ۲۴,۵۰۰
۵۸ طراحی ساختمان برای نیروهای با دو زمین لرزه ( کتاب) فریبرز ناطقی الهی- حسین کاظم ۳۰,۰۰۰
۵۹ تئوری تیرها صفحات و پوسته ها( کتاب) حسن حاجی کاظمی- کاظم مسلم ۱۸,۵۰۰
۶۰ پیکر شناسی لرزه نگاشتها منوچهر بهاور- بهروز توکلی- شهاب توکلی- فرشاد قشلاقی ۴۳,۰۰۰
۶۱ رهنمودهایی برای طراحی لرزه ای خطوط لوله نفت و گاز ( کتاب) محمود حسینی- مهران تیو ۲۶,۵۰۰
۶۲ گزارش تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه ها با روش طیف ظرفیت حسن مقدم ۲۲,۵۰۰
۶۳ میراگرهای انرژی در مقاوم سازی لرزه ای ساختمانها( کتاب) فریبرز ناطقی الهی ۳۲,۰۰۰
۶۴ دینامیک سازه به روش اجزای محدود علی محمد معماری- محسن غفوری آشتیانی ۲۶,۵۰۰
۶۵ پایدار سازی ساختمانهای آموزشی در برابر زمین لرزه ترجمه ابوالحسن رده ۳۲,۰۰۰
۶۶ طراحی لرزه ای و اجرای دال های طاق ضربی ماهری ۶۲,۰۰۰
۶۷ تحلیل سازه ها( کتاب) محسن تهرانی زاده ۴۰,۰۰۰
۶۸ زندگی با زمین لرزه ها- چگونه کسل ها را بشناسیم تألیف جیمز جکسون – ترجمه محمد مختاری ۴۹,۵۰۰
۶۹ اصول و مبانی دینامیک خاک سید مجد الدین میر حسینی ۱۱۰,۰۰۰
۷۰ جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله( کتاب) محسن تهرانی زاده- فرزانه حامدی ۳۵,۵۰۰
۷۱ رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب فریبرز ناطقی الهی – حسین کاظم- علی یزدانی ۲۶,۵۰۰
۷۲ مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی( کتاب) محمود حسینی ۳۴,۵۰۰
۷۳ طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه ( کتاب) علی محمد معماری- فریبرز ناطقی الهی ۲۹,۵۰۰
۷۴ طراحی ساختمانها با جداسازی لرزه ای از تئوری تاعمل کتاب همراه با CD محسن غفوری آشتیانی- فرهاد همایون شاد ۵۲,۰۰۰
۷۵ سیستم اتلاف انرژی غیر فعال در مهندسی سازه ترجمه مهران تیو- با‎بک کریمخانی ۲۸,۵۰۰
۷۶ مقدمه ای بر زلزله شناسی کاربری مهدی زارع ۶۰,۰۰۰
۷۷ مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی سومین مسابقه شعر و مقاله نویسی پارسی زاده – ویدا حشمتی- علی احسان سیف ۷۷,۰۰۰
۷۸ مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصی بررسی زلزله های اخیر ایران و ژاپن ( کتاب) محسن غفوری آشتیانی- شیرو تاکادا ۵۰,۰۰۰
۷۹ تحلیل ماتریسی سازه ها( کتاب) محسن تهرانی زاده ۲۵,۰۰۰
۸۰ مبانی تحلیل خطر زمین لرزه دکتر زارع ۸۰,۰۰۰
۸۱ مجموعه مقالات دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن( جلداول) کتاب ابراهیم حق شناس- محمد کاظم جعفری- علی کمک پناه ۲۸,۵۰۰
۸۲ تحلیل خطر وریسک زمین لرزه مهدی زارع ۶۵,۰۰۰
۸۳ مدلسازی و آزمایشهای دینامیکی در مهندسی زلزله( کتاب) محمود رضا ماهری- فریبرز ناطقی الهی ۳۵,۰۰۰
۸۴ زمین لرزه ۷۵/۱۲/۱۰ کلستان اردبیل( کتاب) مهران تیو و همکاران ۲۵,۵۰۰
۸۵ گزارش مقدماتی شناسایی زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم ساسان عشقی- مهدی زارع- کیارش ناصر اسدی- مهران سید رزاقی- مسعود نوعلی آهاری- مهرتاش معتمدی ۶۲,۰۰۰
۸۶ گزارش اقتصادی زلزله نظام و روشهای ارزیابی خسارت و آثار اقتصادی زلزله محمد رضا حمیدی زاده ۳۵,۰۰۰
۸۷ گزارش راهنمایی پهنه بندی خطرات ژئوتکنیک لرزه ای سید مجد الدین میر محمدحسینی- بابک عارف پور- امیر قاسمی ۴۰,۰۰۰
۸۸ گزارش بررسی نقش کلیدی زنان پیشگیری و کاهش خطرهای زلزله و آمادگی در برابر زلزله شیرین اخوان ۲۶,۵۰۰
۸۹ گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان آذربایجان شرقی مجید شاه پسند زاده- مهدی زارع ۲۳,۵۰۰
۹۰ مبانی تحلیل خطر زمین لرزه ای بهروز توکلی ۲۷,۵۰۰
۹۱ گزارش بررسی های دیرینه لرزه شناسی مقدماتی بر روی گسل مشاء در دره مشاء شهریار سلیمانی- خلیل اله فقهی- اسماعیل شبانیان- محمد رضا عباسی-ژان فرانسور یتس ۴۵,۰۰۰
۹۲ گزارش بررسی واکنشهای مردم و میزان آگاهی آنان نسبت به زلزله اسفند ۱۳۷۵ استان اردبیل ویدا فلاحی – فرخ پارسی زاده ۳۰,۰۰۰
۹۳ گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان اردبیل مهدی زارع ۲۵,۰۰۰
۹۴ مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران محمد کاظم جعفری ۱۰۰,۰۰۰
۹۵ مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران پیوستها محمد کاظم جعفری ۵۵,۰۰۰
۹۶ ریز پهنه بندی لرزه ای شمال تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه محمد کاظم جعفری ۸۳,۰۰۰
۹۷ بررسی زلزله اردکول و پس لرزه های آن امیر منصور فرهبد- فرزام یمینی فرد- خالد طالب حسامی ۲۴,۵۰۰
۹۸ گزارش مقدمه ای بر کاربرد ایزولاسیون لرزه ای پایه نقد علی حسین زاده ۳۰,۰۰۰
۹۹ گزارش نصب کرنش‎سنج بر روی سازه یک ساختمان اسکلت فلزی مهران تیو- آرش سیاری ۳۳,۰۰۰
۱۰۰ بررسی آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله ابعاد اجتماعی و اقتصادی ۴۲,۰۰۰
۱۰۱ گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی جلد اول محمد کاظم جعفری- ابراهیم اصغری ۳۵,۵۰۰
۱۰۲ گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزهای جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی’جلد دوم محمد کاظم جعفری – ابراهیم اصغری ۳۷,۵۰۰
۱۰۳ گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزهای جنوب شرقی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی’ محمد کاظم جعفری -خشایار پور اذین -محسن کمالیان ۴۰,۰۰۰
۱۰۴ گزارش تأثیر سیستم های لرزه جدایش بر رفتار دینامیکی پلها در برابر زلزله محسن تهرانی زاده- مجید افتخاری ۳۸,۰۰۰
۱۰۵ گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و قطر زمین لرزه گسلش پهنه استان اصفهان مجید شاه پسندزاده- مهدی حیدری ۲۲,۰۰۰
۱۰۶ گزارش ارزیابی مقاومت و عملکرد سازه های بتن آرمه در برابر زلزله فریبرز ناطقی الهی- فرهاد اباسهل ۴۴,۵۰۰
۱۰۷ گزارش ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن هوایی آب فروسیمانی با استفاده از آزمایشهای ارتعاشات محیطی حمزه شکیب- سید عماد الدین مرعشی ۳۰,۰۰۰
۱۰۸ گزارش پایدار سازی شیبها علی کمک پناه ۳۰,۰۰۰
۱۰۹ گزارش پهنه بندی زمین لغزه در ایران- زمین لغزه و مروری بر زمین لغزه های ایران( جلد اول) علی کمک پناه- سعید منتظر القائم- امیر جعفر چدنی ۲۵,۰۰۰
۱۱۰ معیارهای ارزیابی ونحوه تعیین اسیب پذیری سازه های بتن مسلح فریبرز ناطقی الهی -احمد ابراهیمی ۴۰,۰۰۰
۱۱۱ گزارش رفتار ساختمانهای آجری مسلح و غیر مسلح در برابر زلزله حسن مقدم و همکاران ۳۲,۵۰۰
۱۱۲ گزارش بررسی اثر مسیر انتشار بر روی امواج زمین لرزه ها در محدوده تهران و اطراف آن امیر منصور فرهبد-محسن غفوری آشتیانی- میترا اله یارخانی ۲۳,۰۰۰
۱۱۳ آموزش همگانی برای مقابله با خطرات زلزله ۳۵,۰۰۰
۱۱۴ برنامه شناسایی مناطق زلزله زده مهدی حیدری- مهدی زارع ۲۵,۰۰۰
۱۱۵ گزارش تحلیلی زلزله داراب- فارس( دهستان فروک) ۵ آبان ۱۳۶۹ فریبرز ناطقی الهی- شهاب توکلی- فردین جعفرزاده- بهروز شهبازیان ۲۸,۵۰۰
۱۱۶ گزارش تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی پیش ساخته در مناطق زلزله خیز فریبرز ناطقی الهی- محمد رضا کوچک زاده ۲۷,۵۰۰
۱۱۷ گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان خراسان مهدی حیدری- مهدی زارع ۲۱,۰۰۰
۱۱۸ گزارش مقدماتی گروه شناسایی پژوهشگاه زلزله ۴ اسفند ۱۳۸۳ داهوئیه – زرند بهرخ حسینی هاشمی- حسین حمزه لو- محمد داودی ۳۷,۵۰۰
۱۱۹ گزارش تحلیل زمین لرزه با رهیافت تعیین برای نیروگاه منتظر القائم با تاکید بر روشهای مورفوتکتونیک و تئو تکنونیک شهریار سلیمانی- محمود حسینی ۳۰,۰۰۰
۱۲۰ آزمایشهای سه محوری در مکانیک خاک اصغر آزادی ۳۵,۰۰۰
۱۲۱ گزارش تحلیل اثرات توپو گرافی محلی بر تقویت موجهای لرزه ای( شتابنگاشتهای زمین لرزه سفید آبه) بهروز توکلی – خالد حسامی- شهاب توکلی ۲۷,۵۰۰
۱۲۲ تشخیص زمین لرزه انفجار با روشML:MO مصطفی زاده- امیر منصور فرهبد- علی اکبر اسلامی ۲۲,۰۰۰
۱۲۳ گزارش مقدماتی شناسایی تعدادی از گسلهای فعال منطقه آذربایجان خالد حسامی – ارکادی کارخانیان- فرشاد جمالی ۲۸,۲۰۰
۱۲۴ طراحی ساخت و تعیین مشخصات دینامیکی سکوی بتنی موسسه نقد علی حسین زاده- حسن مقدم ۳۲,۵۰۰
۱۲۵ گزارش بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای چهار طبقه فولادی موجود در کشور فریبرز ناطقی الهی – کامیار اقلیمی ۴۸,۰۰۰
۱۲۶ گزارش تعمیر و تقویت لرزه ای ساختمانهای فولادی موجود فریبرز ناطقی الهی- بابک نصراله بیگی ۳۲,۰۰۰
۱۲۷ بتن کوبیده غلتکی برای سدهای وزنی بولتن شماره ۷۵ کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ ترجمه عبدالمهدی فروغی- محمد تقی احمدی ۳۴,۰۰۰
۱۲۸ گزارش تحلیلی زلزله لردگان چهار محال و بختیاری فریبرز ناطقی الهی- مهدی زارع- امیر جعفرچدنی – سعیدمنتظر القائم ۳۰,۰۰۰
۱۲۹ گزارش پیش بینی زمین لرزه ها جلد اول نگرشی بر وضعیت کنونی منوچهر بهاور ۳۰,۰۰۰
۱۳۰ گزارش تشخیص خرابی در ساختمانهای آسیب دیده با استفاده از شبکه عصبی و الگو ریتم ژنتیک محسن غفوری آشتیانی- کیون صابری حقیقی ۵۳,۰۰۰
۱۳۱ مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی اولین مسابقه مقاله نویسی نوجوانان و جوانان جلد اول ودوم ویدا فلاحی- فرخ پارسی زاده ۵۳,۰۰۰
۱۳۲ بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان سیستان و بلوچستان مهدی زارع ۳۰,۰۰۰
۱۳۳ بررسی گسلهای فعال استان تهران از ورامین تا رباط کریم با استفاده از ناهنجاری سطح آب زیر زمینی خلیل اله فقهی ۵۷,۵۰۰
۱۳۴ گزارش تحلیلی زلزله منجیل رودبار ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ شهاب توکلی- سید محسن حائری- حمید رضا رمضی- ساسان عشقی- حسن مقدم ۴۸,۰۰۰
۱۳۵ گزارش روشهای ساخت تعمیر و تقویت ساختمانهای سنگی مقاوم در برابر زلزله فریبرز ناطقی الهی ۲۸,۵۰۰
۱۳۶ گزارش بررسی فعالیت احتمالی آتشفشان دماوند محمد هاشم امامی ۴۸,۰۰۰
۱۳۷ گزارش قرائت و تفسیر نگاشتهای لرزه ای پایگاه موقت تهران شهاب توکلی ۴۰,۰۰۰
۱۳۸ رهنمودهایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان با نگرش بر مقدمات دیرینه زلزله شناسی شهریار سلیمانی ۴۳,۰۰۰
۱۳۹ ارزیابی دیدگاه زلزله و ایمنی در نقاشی کودکان و نوجوانان رهیا فتی به سوی تدوین روشهای موثر آموزش همگانی فرخ پارسی زاده- نادیارضایی پناه ۴۶,۵۰۰
۱۴۰ بررسی رفتار دینامیکی سازه های با اتصالات خورجینی با انجام آزمایش فیزیکی بر روی مدل ۱/۲ یک سازه چهار طبقه محسن غفوری آشتیانی- حسن مقدم- مهران تیو- علی قانع ۴۰,۰۰۰
۱۴۱ تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ۷۰,۰۰۰
۱۴۲ دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود۳۶۰ نشریه شماره ۷۰,۰۰۰
۱۴۳ ریز پهنه بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی سید مجد الدین میر محمد حسینی ۷۵,۰۰۰
۱۴۴ آنالیز P-Δ و مدلهای تحلیلی قابهای صلب بهرخ حسینی هاشمی ۲۵۰۰۰
۱۴۵ گزارش بررسی مقدمات زمین لغزه روستای چلو در استان چهار محال و بختیاری سعید منتظرالقائم – حمید پدرام ۲۷,۵۰۰
۱۴۶ گزارش بررسی مقاومت ساختمانهای اسکلت فولادی با اتصالات نیمه صلب (اتصال خورجینی) در برابر زلزله دکتر حسین مقدم- مهندس رویا کوهیان افضلی ۳۰,۰۰۰
۱۴۷ استراتژیهای مدیریت خطر زلزله تجربه ایرانی (انگلیسی) ۱۵,۰۰۰
۱۴۸ بررسی جنبش شدید زمین و فاکتورهای کاهندگی در پوسته زمین ایران مهدی زارع- فریدون سینائیان ۶۰,۰۰۰
۱۴۹ گزارش طراحی بهینه قابهای فلزی دو بعدی تحت بارگذاری زلزله علی محمد معماری -مرتضی مد حخوانی ۳۲,۰۰۰
۱۵۰ مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی (دومین مسابقه شعر و مقاله نویسی) فرخ پارسی زاده- ویدا حشمتی- گیتا علی آبادی- علی احسان سیف ۶۵,۰۰۰
۱۵۱ جدا سازی و مطالعه طیفی فاز ناحیه ای PN علامه زاده – علی عبدی ۲۵,۵۰۰
۱۵۲ مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی جداسازی کف طبقات در طراحی لرزه ای سازه ها محسن غفوری آشتیانی- منصور ضیائی فر، حسن پور محمد ۵۰,۰۰۰
۱۵۳ بررسی رفتار غیرخطی پایه ها در پلهای دارای پایه مورب افشین کلانتری- محسن امجدیان ۴۲,۰۰۰
۱۵۴ مطالعات بکارگیری امکانات خودامدادی محله ای برای کاهش پایدار خطرپذیری در برابر زلزله یاسمین استوار ایزدخواه- محمود حسینی ۴۲,۰۰۰
۱۵۵ انتگرال گیری گام به گام با وابستگی کمتر به گام زمانی اعمال تحریک خارجی برای سیستم های یک درجه آزاد آرام سروشیان ۴۰,۰۰۰
۱۵۶ تعیین ساختار پوسته در ناحیه البرز مرکزی به روش تحلیل توابع گیرنده محمد مختاری- محمد تاتار- امیرهوشنگ رجائی ۴۰,۰۰۰
۱۵۷ تشخیص الگوهای آماری زمین لرزه ها قبل از وقوع زلزله مصطفی علامه زاده- محمدرضا عباسی- غلام جوان دولویی ۳۷,۰۰۰
۱۵۸ برآورد نسبی میزان دگرشکلی حاصل از زمین لرزه ای بزرگ شرق ایران مهرداد مصطفی زاده- شبیراشکپور ۴۰,۰۰۰
۱۵۹ شناسایی خصوصیات دینامیکی سازه ها با روش جستار قله و زیرفضای تصادفی (توسعه نرم افزار) امید بهار ۴۲,۰۰۰
۱۶۰ بررسی اثر ضریب اصطکاک به ظرفیت باربری لرزه ای های نواری با استفاده از روش خطوط مشخصه کمالیان ۴۰,۰۰۰
۱۶۱ گزارش بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب با فیوز لغزشی مجید محمدی ۵۰,۰۰۰
۱۶۲ برآورد آسیبهای ناشی از زلزله در شهرها با استفاده از GIS و تصاویر ماهواره ای اپتیکی و راداری محسن غفوری آشتیانی ۵۰,۰۰۰
۱۶۳ شناسایی سرچشمه زمین لرزه های تاریخی البرز و شمال کشور خالد حسامی آذر ۳۰,۰۰۰
۱۶۴ بررسی تأثیر ریزدانه غیر پلاستیک بر مقاومت روانگرایی ماسه ها با استفاده از سرعت موج برشی فرج ا… عسکری ۳۵,۰۰۰
۱۶۵ تقویت اتصال کناری تیر- ستون بتن مسلح توسط لایه های FRP فخرالدین احمدی دانش، ساسان عشقی ۳۵,۰۰۰
۱۶۶ مطالعات تحلیلی رفتار لرزه ای پلهای بتنی چنددهانه با سیستم دال پیوند دکتر اکبر واثقی ۳۵,۰۰۰
۱۶۷ بررسی عددی رفتار لرزه ای دوبعدی تپه ها در برابر امواج قائم درون صفحه محسن کمالیان، محمدکاظم جعفری، عبدالله سهرابی بیدار، آرش رزمخواه ۴۰,۰۰۰
۱۶۸ هندسه، ساز و کار و جنبشهای نوزمین ساختی گسله های پیشوا- کوه سرخ (جنوب شرقی تهران) محمدرضا عباسی ۴۰,۰۰۰
۱۶۹ بررسی اتصالات تیر I شکل به ستون قوطی با استفاده از صفحات کناری در سازه های فولادی قاب خمشی فریبرز ناطقی الهی ۲۷,۰۰۰
۱۷۰ مطالعه تأثیر مواد پرکننده بر عملکرد میراگر فلزی آکاردئونی فریبرز ناطقی الهی ۴۰,۰۰۰
۱۷۱ بررسی خطر فرونشست زمین با نگرش ویژه بر تأثیر زلزله کامبد امینی حسینی ۳۰,۰۰۰
۱۷۲ لرزه زمین ساخت و ساختار پوسته استان لرستان (تحلیل زمین لرزه های ثبت شده در شبکه متراکم لرزه نگاری موقت) فرزام یمینی فر ۲۷,۰۰۰
۱۷۳ بررسی مقدماتی وضعیت امروزی آتشفشان دماوند با توجه به لرزه خیزی و سایر پارامترهای ژئوفیزیکی مهدی زارع ۳۰,۰۰۰
۱۷۴ مدل سازی جنبش نیرومند زمین براساس تجزیه و تحلیل موج SH و تابع گرین (زمین لرزه های سیلاخور، داهوئیه- زرند و فیروزآبادکجور) حسین حمزه لو- مهرداد مصطفی زاده ۲۵,۰۰۰
۱۷۵ مطالعه گسلهای فعال استان زنجان خالد حسامی آذر ۳۰,۰۰۰
۱۷۶ بررسی اندرکنش قاب و میانقاب در قابهای بتنی با میانقاب مصالح بنایی عبدالرضا سروقدمقدم ۴۵,۰۰۰
۱۷۷ بررسی رفتار دینامیکی سازه های نامتقارن و بهبود پاسخهای آن توسط چیدمان میراگرهای الحاقی عبدالرضا سروقدمقدم ۳۵,۰۰۰
۱۷۸ بررسی زمین ساخت فعال در شمال خاور ایران: بینالود و کپه داغ محمدرضا عباسی ۵۵,۰۰۰
۱۷۹ شناسایی خصوصیات بنیادین سیستم های سازه ای با استفاده از تبدیل ارتقاء یافته هیلبرت هوآنگ امید بهار ۴۰,۰۰۰
۱۸۰ مطالعه کاهندگی طیقی جنش شدید زمین در ایران بر اساس روش تجربی (۱۳۸۳-۱۳۵۶) مهدی زارع ۵۰,۰۰۰
۱۸۱ بررسی آزمایشگاهی رفتار ستونهای مرکب فریبرز ناطقی الهی ۴۵,۰۰۰
۱۸۲ مطالعه چشمه زمینلرزه۶فروردین ۱۳۸۵فین در استان هرمزگان بر اساس تحلیل پسلرزه ها فرزام یمینی فر ۴۰,۰۰۰
۱۸۳ اثر فشار اب حفره ای در تحلیل سه بعدی پایداری شیبها به روش انالیز حدی فرج ا… عسکری ۴۰,۰۰۰
۱۸۴ شناسایی الگوی لرزه ای البرز مرکزی بابکارگیری روش نقشه ساختاری زمین شناسی (گره ها)برای زمین لرزه های با بزرگای ۶ویا بیشتر محمد مختاری ۳۰,۰۰۰
۱۸۵ مطالعه رفتار لرزه ای سازه های ژئوتکنیکی با استفاده از روش پردازش سیگنال در حوزه زمان – فرکانس محمد داودی ۴۰,۰۰۰
۱۸۶ ارزیابی مشخصات وپاسخ دینامیکی سد خاکی – سنگریزه ای مسجد سلیمان با استفاده از نگاشتهای ثبت شده و تحلیلهای عددی محمد داودی ۴۰,۰۰۰
۱۸۷ بررسی تحلیلی وازمایشگاهی مقاوم سازی قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری FRP فریبرز ناطقی الهی ۴۵,۰۰۰
۱۸۸ توسعه روش های شناسایی وتشخیص خرابی درسازه ها محسن غفوری اشتیانی ۴۵,۰۰۰
۱۸۹ ارتقاءخصوصیات سختی مقاومت وشکل پذیری ستونها ی بتن مسلح غیر شکل پذیر عبدالرضا سروقدمقدم ۶۰,۰۰۰
۱۹۰ مقایسه پاسخ تغییر مکانی قابهای فولادی ساختمانی در روشهای تحلیل غیر خطی عبدالرضا سروقدمقدم ۵۵,۰۰۰
۱۹۱ تدوین یک مدل خطر پذیری لرزه ای برای سامانه های حمل ونقل جاده ای براساس معیارهای قابلیت اعتماد محمود حسینی ۵۵,۰۰۰
۱۹۲ لرزه زمین ساخت و ساختارسرعتی پوسته در منطقه قشم بر اساس داده های شبکه لرزه نگاری متراکم موقت فرزام یمینی فرد ۴۰,۰۰۰
۱۹۳ تدوین رابطه کاهندگی شدت اریاس برای ناحیه زاگرس محمد رضا مهدوی فر ۴۰,۰۰۰
۱۹۴ ارزیابی پتانسیل روانگراییبا استفاده از سرعت موج برشی(مطالعه موردی جنوب تهران) فرج ا… عسکری ۴۰,۰۰۰
نقشه گسلهای فعال ایران ۷۰,۰۰۰
نقشه خطر لرزه ای ایران ۲۰,۰۰۰
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله (فارسی) ۱۰,۰۰۰
ژورنال (JSEE) پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی (انگلیسی) ۲۰,۰۰۰
آمادگی در برابر زلزله ۴۰۰۰
ز مثل زلزله ( فارسی) ۴۰۰۰
ز مثل زلزله ( انگلیسی) ۴۰۰۰
زلزله ها شناخت علمی پدیده زلزله برای کودکان و نوجوانان جنیس ون کلیو – ترجمه شیرین اخوان ۱۵۰۰۰
زلزله و ایمنی( انگلیسی) ۴۰۰۰
زلزله و ایمنی فرخ پارسی زاده- علی احسان سیف- ویدا حشمتی ۶۰۰۰
راهنمای تدریس مفهوم زلزله و ایمنی ویژه مربیان مهد کودک فرخ پارسی زاده – ویدا حشمتی ۷۰۰۰
آنچه که باید از زلزله بدانیم فرخ پارسی زاده – پدیده فاطمی ۷۰۰۰
نوار کاست شعر و قصه زلزله و ایمنی ۵۰۰۰
نوار کاست توصیه های ایمنی در برابر زلزله در مجتمع های اداری ومسکونی ۵۰۰۰
مانور زلزله درخانواده ۱۰۰۰
دانش آموزان عزیز بیاموزید و به دیگران آموزش دهید ۱۰۰۰
پوستر توصیه های ایمنی هنگام وقوع زلزله در ساختمانهای اداری ۲۰۰۰
پوستر آمادگی خانواده ها در برابر زلزله ۲۰۰۰