tstation
  • ایستگاه لرزه نگاری آب گرم(ABGR): این ایستگاه در مدرسه ای واقع در شهر آب گرم با تجهیزات لرزه نگاری تک مولفه ای از نوع TAD از تاریخ ۱۳۸۱/۴/۲۰ نصب شده است. علیرغم اینکه این ایستگاه در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری از مرکز زمینلرزه روستاهای چنگوره و آبدره قرار گرفته است. روزانه به طور متوسط یکصد پسلرزه ثبت نموده است. شایان ذکر است که آسیبهای وارد شده به سازه‌ها و شریانهای حیاتی شهر آب گرم در اثر زمینلرزه ۱۳۸۱/۴/۱ آوج خیلی جدی و قابل ملاحظه نبوده است. در بررسی مقدماتی علل عدم تخریب شدید در این شهر می توان به عامل کاهندگی شدید تابع موج در مسایر کانون زمینلرزه به شهر آب گرم اشاره نمود علاوه بر آن چون شهر آب گرم در دامنه‌های با توپوگرافی ملایم در ارتفاع ۱۶۵۰ متری از سطح دریا برروی ساختار سنگی و بعضاً رسوبات آبرفتی کم ضخامت قرار گرفته است، پدیده تشدید و تقویت امواج زمینلرزه در اثر ساختگاه Site Effect و در اثر توپوگرافی به واسطه این زمینلرزه رخ نداده است.
  • ایستگاه لرزه‌نگاری آوج (AVAJ): ایستگاه لرزه نگاری آوج مجهز به یک دستگاه لرزه نگار سه مؤلفه ای باند پهن (از نوع Peftek) با گیرنده‌های حساس از نوع (Guralp) در شهر آوج قرار گرفته است. شهر آوج از توابع استان قزوین در حاشیه جنوبی کوه خرقان برروی نهشته‌های آبرفتی و افرازه‌های فعال تکتونیکی واقع شده است. در اثر زمینلرزه ۱۳۸۱/۴/۱ به ساختمانهای بخش جنوبی شهر آسیبهای فراوانی وارد شده است (عکس ۱). بررسی پیشینه لرزه خیزی این شهرستان نشان می دهد که بخش جنوبی شهر آوج در سال ۱۳۴۱ در اثر زمینلرزه مخرب بویین زهرا کاملاً تخریب گردیده بود. زمامداران وقت در سال ۱۳۴۱ پس از تخریب بخش جنوبی شهر آوج، اقدام به ساخت سازه‌هایی از نوع سقف سبک (یرانیت) با بکارگیری نبشیهای مشبک (مشابه نبشی قفسه کتاب از نظر جنس و ابعاد آن) و دیوارهای آجری با ضخامت ۳۵ سانتی متر برای زلزله زدگان نموده بودند. پس از وقوع زمینلرزه ۱۳۸۱/۴/۱ اکثر ساختمانهای فوق تخریب شده اند (عکس ۲). بنابراین می توان ادعا نمود که ساختمانهای اهدایی به زلزله زدگان شهر آوج در سال ۱۳۴۱ در مقابل زمینلرزه ای با بزرگی ۶ مقاوم نبوده اند که این امر احتمالا به دلیل عدم رعایت حریم گسله‌های فعال برای ساخت و ساز بوده است. شایان ذکر است که مشابه این سازه‌های سقف در روستای بی آب (نقشه ۱) نیز پس از زمینلرزه ۱۳۴۱ بویین زهرا برای زلزله زدگان ساخته شده بود که شوربختانه پس از زمینلرزه ۱۳۸۱/۴/۱ به همراه سایر انواع سازه‌ها آسیب کلی دیده اند.
  • ایستگاه لرزه نگاری بیگلر (BLGL)، طبلشکین (TABL) و آبدره (ABDR): ایستگاههای لرزه نگاری بیگلر، طبلشکین و آبدره ایستگاههای لرزه نگاری تک مولفه ای (قایم) مجهز به سیستم لرزه نگاری کوتاه دوره (از نوع (TAP می باشد و در نزدیکی روستاهای بیگلر، طبلشکین و آبدره واقع شده اند. ایستگاههای لرزه نگاری بیگلر (BIGL) و طبلشکین (TABL) برای پوشش شمال شرق منطقه زلزله زده انتخاب و نصب گرده اند. میزان آسیب های وارد به ساختمانهای روستایی بیگلر بسیار جزیی است در صورتیکه روستای طبلشکین به میزان ۵۰% تخریب شده است.
  • ایستگاه لرزه نگاری آب دره (ABDR): نزدیک ترین ایستگاه به مرکز سطحی زمین‌لرزه اصلی ۱۳۸۱/۴/۱ می باشد. این دستگاه برروی تپه‌های مشرف به روستای آب دره در فاصله ۵۰۰ متری از جاده آب دره – چنگوره) نصب شده است ( نقشه ۱). این ایستگاه حدود یک کیلومتر از گسلش سطحی ایجاد شده در جنوب شرق روستای آب دره فاصله دارد. بررسی میزان وقوع پسلرزه‌ها در نزدیکی این ایستگاه موید فعالیت شدید تکتونیکی این ناحیه پس از زمینلرزه ای اصلی ۱۳۸۱/۴/۱ می باشد. اکثر ساختمانهای این روستا از جنس خشت خام و بعضاً آجری می باشند که در اثز زمین‌لرزه ۱۳۸۱/۴/۱ به طور صددرصد تخریب شدند و متاسفانه ۲۷ نفر تلفات جانی بهمراه داشت. در روستای آب دره صرفاً یک ساختمان مسکونی دو طبقه (به نقل از صاحب ملک) از جنس آجر و بتون و مسلح به ۱۲ ستون فلزی (در بخشهای مختلف ساختمان) مشاهده گردیده که این سازه به دلیل عدم رعایت نکات فنی پی سازی و قرار داشتن در فاصله ای کمتر از یکصد متر از گسلش سطحی آسیب کلی دیده بود.
  • ایستگاه لرزه نگاری مشهد (MASH) و ازناب (AZNA): ایستگاههای مشهد و ازناب مجهز به سنسورهای تک مولفه ای و سیستم لرزه نگار کوتاه دوره (از نوع TAP) می باشند. این ایستگاههای لرزه نگاری به ترتیب در روستاهای مشهد و ازناب واقع شده اند. روستای مشهد در یک دشت آبرفتی در شمال غرب روستای چنگوره قرار گرفته است (نقشه ۱). شایان ذکر است که زمینلرزه ۱۳۸۱/۴/۱ به طور صد در صد روستای چنگوره را تخریب نموده و تعداد قربانیان زلزله در این روستا ۹۵ نفر گزارش شده است (به نقل از اهالی روستا) عکس شماره ۳ یکی از مستحکم ترین بناهای روستای چنگوره را نشان می دهد که به طور کلی آسیب دیده است با توجه به گسلش های سطحی مشاهده شده در سمت جنوب شرقی این روستا و درصد بالای آسیبهای مشاهده شده به احتمال قریب به یقین مرکز سطحی زمین‌لرزه ۱۳۸۱/۴/۱ در نزدیکی این روستا واقع شده است. عده ای از کارشناسان زلزله نام این زمین‌لرزه را زمین‌لرزه چنگوره نامیده اند. علی رغم درصد کم خرابی ها در روستای مشهد (حدود ۴۰%) میزان بالای ثبت پسلرزه‌ها در ایستگاه مشهد (MASH) موید تشدید فعالیت تکتونیکی این ناحیه پس از زمینلرزه اصلی ۱۳۸۱/۴/۱ می باشد. ایستگاه لرزه نگاری (AZNA) در نزدیکی روستای ازناب برروی سنگ بستر رخنمون زده از نوع آهکی واقع شده است. این روستا در امتداد کوه خرقان و در غرب روستای چنگوره قرار گرفته است. بررسی میزان ثبت پسلرزه‌ها در ایستگاه فعالیت شدید منطقه پس از زمینلرزه ۱/۴/۱۳۸۱ را نشان می دهد. عامل پایین بودن سطح نوفه (Noise) و قرار گرفتن ایستگاه برروی سنگ بستر موجب افزایش کیفیت رکوردهای ثبت شده در این ایستگاه شده است به گونه ای که پسلرزه‌های با بزرگی ۵/۰ در مقیاس محلی ریشتر نیز قابل تشخیص و مکان یابی هستند. روستای ازناب در اثر زمینلرزه ۱۳۸۱/۴/۱ حدود ۳۰% آسیب دیده است. آثار فروریزش سنگها (Rook fall) پس از زمینلرزه اصلی در حاشیه روستای عبدالله مسعود و در فاصله یک کیلومتری از روستای ازناب کاملا مشهود است. پدیده فروریزش سنگها (Rook fall) یکی از مهمترین عاملهای تهدید کننده امنیت و روستای عبدالله مسعود می باشد که تغییر محل روستا از ضروری ترین پیشنهادات کارشناسان ارشد زلزله شناسی است.
  • ایستگاههای لرزه نگاری اینگه کند (YING)، دشتک (DAST) و آزانباز (AZON): این سه ایستگاه منتهی الیه شمال – شمال غرب منطقه زلزله زده را پوشش می دهند. ایستگاه لرزه نگاری اینگه کند (YING) مجهز به سیستم لرزه نگاری کوتاه دوره (TAD) و سنسور تک مولفه ای می باشد. این دستگاه در نزدیکی روستای اینگه کند برروی سنگهای رخنمون زده از جنس شیل قرار گرفته است. درز و ترکهای ایجاد شده در ساختمانهای گلی و آجری روستای اینگه کند آثار بجا مانده از زمینلرزه ۱۳۸۱/۴/۱ می باشند. ایستگاه لرزه نگاری دشتک (DAST) مجهز به سیستم لرزه نگاری باند پهن (Reftek) و سنسورهای سه مولفه ای (Guralp) می باشد. روستای دشتک در اثر زمین‌لرزه اصلی علی رغم اینکه خسارت چندانی را متحمل نشده است لیکن آسیبهای وارد شده به پل فلزی جاده ارتباطی این روستا به روستای آزانبار قابل توجه می باشد. عکسهای شماره ۴ تا ۱۰ خردشدگی پایه بینی، ایجاد درز و ترک در پایه‌ها و برش در جاده دو طرف پل را نشان می دهند عکس شماره ۳ نمائی از پل فلزی ارتباطی به روستای دشتک را نشان می دهد. جابجایی و لغزش در سمت شرقی پل کاملا واضح است. عکس شماره ۵ همان لغزش و جابجایی را از فاصله نزدیک نشان می دهد. خردشدگی پایه پل در اثر نیروی فشار در عکس شماره ۶ به تصویر کشیده شده است درز و ترکهای ایجاد شده در پایه بتنی پل در عکس شماره ۷ نشان داده شده است مشابه همین در پایه غربی پل وجود دارد. از موارد قابل توجه در این ناحیه ایجاد لغزش در تراس رودخانه خررود به طول تقریبی ۲ کیلومتر در نزدیکی پل فلزی مذکور است. در بعضی از قسمتهای لغزش میزان جابجایی قایم ۷۵ سانتی متر و میزان جابجایی افقی ۵۰ سانتی متر مشاهده شده اس. نمونه ای از این لغزشها در تراس رودخانه خرد و در عکسهای شماره ۸ و ۹ نشان داده شده است. ایستگاه لرزه نگاری آزانبار بروی تپه‌های مشرف به روستای آزانبار واقع شده است علیرغم اینکه این ایستگاه در شرایط با سطح نوفه بالا و برروی آبرفت قرار گرفته است. ویدادهای ثبت شده در آن از کیفیت قابل قبولی برخوردار می باشند در این ناحیه بیرون زدگی سنگ کف بندرت دیده می شود. عامل آبرفتی بودن ساختگاه ساختمانهای روستای آزانبار و تقویت دامنه امواج زمینلرزه تاثیر بسزایی افزایش میزان خسارات وارد به ساختمانها اعم از خشتی و آجری داشته است. ریزش چند واحد مسکونی و ترکهای وسیع در ساختمانهای آجری و بتونی (خصوصا ساختمان مسجد این روستا) موید این دیدگاه می باشند.
  • ایستگاه لرزه نگاری کامیشان (KAMI)، سعیدآباد (SAID)، خنداب (KOMD)، بی آب (BIAB) و نقاش (NAGH): کامشیان (KAMI) و سعیدآباد (SAID) مجهز به سیستمهای لرزه نگاری باند پهن و سه مولفه ای هستند. در صورتیکه ایستگاههای لرزه نگاری (KOND) و بی آب (BIAB) مجهز به لرزه نگاری کوتاه دوره و تک مولفه ای قایم می باشند. ایستگاه نقاش (NAGH) دارای دو نوع سیستم لرزه نگار بوده است. در این ایستگاه به لحاظ اهمیت زلزله شناختی و تکتونیکی یک سیستم لرزه نگار باند پهن سه مولفه ای به همراه یک سیستم لرزه نگار کوتاه دوره تک مولفه ای به منظور ثبت پسلرزه‌های زمینلرزه ۱۳۸۱/۴/۱ نصب شده است. ایستگاه کامیشان (KAMI) در نزدیکی روستای کامیشان واقع شده است. روستای کامیشان نزدیکترین روستا از سمت جنوب به روستای چنگوره می باشد که برروی دامنه‌های شیب دار ارتفاعات شمال – شمال شرق خرقان کوه واقع شده است. تغییرات توپوگرافی نسبتا شدید در ساختگاه ساختمانهای این روستا کاملا مشهود است میزان شیب بالای ده درصد سطح خیابانها و کوچه‌ها از بارزترین معایب بافت سنتی این روستا می باشد. بنابراین روستای کامیشان به لحاظ قرار گرفتن اکثر ساختمانهای روستایی برروی نهشته‌های آبرفتی ضخیم با شیب تند مشکلات عدیده ای را در مواقع زمینلغزه پس از وقوع زمینلرزه و رانش زمین پس از بارندگی های شدید در امدادرسانی بوجود خواهد آورد. وضعیت ژیومرفولوژی منطقه موید توانمندی رانش زمین و زمین لغزش در محل روستای کامیشان می باشد. ایستگاه سعیدآباد در محل روستای سعیدآباد نصب شده است. روستای سعیدآباد در شرق روستای کامیشان و در سمت جنوب شرقی روستاهای چنگوره، آبدره و حسین آباد واقع شده است. ایستگاه خندآب (KOND) در روستای خندآب نصب شده است. این روستا در دامنه‌های مرتفع ۲۲۰۰ متری خرقان کوه واقع شده است. تمام ساختمانهای خشتی این روستا به طور صددرصد تخریب شده اند به طوریکه متاسفانه ۸ نفر از هموطنان حاضر در روستا در اثر ریزش آوار جان باخته اند (عکس ۱۱). ایستگاه بی آب (BIAB) در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال غرب روستای بی آب در امتداد جاده ارتباطی بی آب به شورآب و برروی رخنمونهای سنگی کوه تاوه داغ در ارتفاع ۱۹۷۰ متری نصب شده است. روستای بی آب بروی ناحیه ای با توپوگرافی و نهشته‌های آبرفتی شیب دار قرار گرفته است. این روستا در اثر زمینلرزه ۱۳۸۱/۴/۱ خسارت شدیدی را متحمل شده است ابعاد درز و نسبتا شدید ترکهای ایجاد شده در ساختمانهای آجری به اندازه ای است که تعمیر اکثر آنها غیرممکن است و نیازمند بازسازی دوباره می باشد. فروریزش ساختمانها اعم از خشتی، آجری و اسکلت فلزی در بخش جنوبی روستا در اثر زمین لغزش و گسیختگی لایه‌های سطحی زمین کاملا مشهود است. شایان ذکر است که بخش اعظم این روستا در اثر زمینلرزه ۱۳۴۱ بویین زهرا نیز تخریب شده بود. بنابراین به لحاظ بالا بودن میزان توانمندی لغزش و گسیختگی به خاطر ژئومرفولوژی ناحیه روستا و تخریب آن در هر دو زمینلرزه بزرگتر از ۶ سال ۱۳۴۱ بویین زهرا و ۱۳۸۱/۴/۱ ضرورت تغییرمحل روستا کاملا منطقی می باشد. ایستگاه لرزه نگاری نقاش (NAGH) دارای دو سیستم لرزه نگار متفاوت و مجزا می باشد. سیستم لرزه نگاری باند پهن سه مولفه ای در داخل روستای نقاش و سیستم کوتاه دوره تک مولفه ای در فاصله یکصدمتری شرق روستای نقاش برروی رخنمونهای شیلی نصب شده است علی رغم اینکه در روستای نقاش اکثر ساختمانها از بتون و آجر ساخته شده اند اما درجه آسیب دیدگی سازه‌ها به اندازه است که سکونت در آنها قبل از تعمیرات اساسی منطقی به نظر نمی رسد.
  • ایستگاههای لرزه نگاری جیربانلو (BERJ)، چپقلو (CHOP)، توزلو (TOZL) و داش تپه (DASH): ایستگاههای BERJ، CHOP، TOZL و DASH چهار ایستگاه لرزه نگاری هستند که به سیستم لرزه نگاری کوتاه دوره تک مولفه ای مجهز هستند و برای پوشش سمت غرب و شمال غرب شبکه لرزه نگاری موقت منطقه زلزله زده آوج انتخاب و نصب شده اند. ایستگاه لرزه نگاری BERJ در شمال غربی روستای جیربانلو از توابع شهرستان رزن در لرستان همدان) واقع شده است. ایستگاه لرزه نگاری CHOP در فاصله ۲ کیلومتری شمال روستای چپقلو (از توابع شهرستان رزن در استان همدان و در نزدیکی امامزاده اسماعیل برروی سنگ بستر آهکی واقع شده است. به لحاظ پایین بودن سطح نوفه محیطی (Environment Noise) قرار گرفتن ایستگاه برروی سنگ بستر رخنمون زده، رکوردهای لرزه نگاری ثبت شده از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند. ایستگاه لرزه نگاری TOZL در فاصله ۲ کیلومتری جنوب روستای توزلو از توابع شهر قیدار در استان زنجان و در امتداد جاده توزلو به کهلا برروی سنگ بستر آهکی واقع شده است. ایستگاه لرزه نگاری DASH در داخل روستای داش تپه از توابع شهر قیدار در استان زنجان نصب شده است. بناهای روستائی موجود در روستاهای توزلو و داش تپه و روستاهای قرار گرفته در حد واصل بین آنها (مانند روستای بزین و …) در اثر زمینلرزه ۱۳۸۱/۴/۱ و پسلرزه‌های آن صرفا درز و ترکهایی را نشان می دهند. در صورتیکه روستاهای ملابداغ و کهلا که در جنوب رسوتای چپقلو و شرق توزلو واقع شده اند به گونه ای که برخی از ساختمانهای خشتی و آجری تخریب شده اند. میزان خرابی در روستای چپقلو صرفا در حد درز و ترکهای شدید در ساختمانهای گلی و بعضا آجری است. در حالیکه میزان خرابی در امامزاده اسماعیل و خانه‌های اطراف آن (یک کیلومتری شمال روستای چپقلو) آسیب دیدگی ساختمانها بسیار شدیدتر است به گونه ای که گنبد، مناره‌ها و قسمت اعظم بارگاه امامزاده اسماعیل در اثر زمینلرزه اصلی ۱/۴/۱۳۸۱ تخریب شده است. (عکس شماره ۱۱).
  • ایستگاههای لرزه نگاری آق چای (AGCH)، توکلی تپه (TORK) و سلطان بلاغ (SOLT): ایستگاههای AGCH و SOLT مجهز به تجهیزات لرزه نگاری کوتاه دوره تک مولفه ای و ایستگاه TORK مجهز به تجهیزات لرزه نگاری باند پهن سه مولفه ای می باشند که سمت جنوب، جنوب غربی شبکه موقت لرزه نگاری منطقه زلزله زده آوج را پوشش داده اند. ایستگاه لرزه نگاری AGCH در نزدیکی روستای آق چای و در جنوب غربی شهر آوج قرار گرفته است. صدمات سازه ای روستای آق چای در حد درز و ترکهای معمولی در اکثر ساختمانهای خشتی و بعضا آجری است درصورتیکه خسارات وارد بر روستای کرتل (در فاصله ۳ کیلومتری از روستای آق چای) بسیار شدیدتر است به گونه ای که صددرصد ساختمانهای گلی تخریب شده اند و اکثر ساختمانهای آجری نیز به لحاظ ابعاد درز و ترکه ایجاد شده غیرقابل سکونت می باشند. ایستگاه TORK در روستای توکلی تپه قرار گرفته است. روستای توکلی تپه در مرز جنوبی خرقان کوه و در شمال جاده رزن – همدان واقع شده است. آسیب دیدگی بناهای روستای توکلی تپه در حد درز و ترکهای معمولی در ساختمانها می باشد. ایستگاه SOLT در نزدیکی روستای سلطان بلاغ و در دامنه کوه گور قلعه قرار گرفته است. روستای سلطان بلاغ در حاشیه جاده آوج – رزن واقع شده است. بخش جنوبی روستا بویژه بناهای گلی و خشتی بیش از ۸۰% تخریب شده اند و سازه‌های آجری نیز درز و ترکهایی را نشان می دهند. بررسی میزان فراوانی پسلرزه‌ها ثبت شده در این ایستگاه بیانگر تشدید فعالیت تکتونیکی منطقه پس از زمینلرزه ۱/۴/۱۳۸۱ می باشد.
  • ایستگاههای لرزه نگاری استلج (STAL)، هلدر (HALD) و بهشتیان (BESH): ایستگاههای STAL، HALD و BESH مجهز به تجهیزات لرزه نگاری کوتاه دوره تک مولفه ای (Short-Period and Single Component) هستند. ایستگاه لرزه نگاری STAL در محوطه مرکز درمانی روستای استلج در جنوب شرقی آوج واقع شده است. احتمال این روستا مرز پایانی جنوب شرقی منطقه زلزله زده از دیدگاه خرابی های ایجاد شده می باشد. بررسی تعداد پسلرزه‌های ثبت شده در این ایستگاه نشان می دهد که این ناحیه از فعالیت تکتونیکی ضعیف تری در مقایسه با محل سایر ایستگاهها برخوردار می باشد. ایستگاه HALD در بخش قدیمی روستای هلدر قرار گرفته است. روستای هلدر در شمال شرقی شهر آوج قرار گرفته است. ساختمانهای روستای هلدر درز و ترکهای جدی را متحمل شده اند. به طوریکه تعمیر و بازسازی آنها ضروری به نظر می رسد. ایستگاه BESH در فاصله یک کیلومتری شمال روستای بهشتیان واقع شده است. روستای بهشتیان در فاصله پنج کیلومتری شمال جاده آب گرم – آوج قرار گرفته است. ایستگاه BESH از شرایط نسبتا ایده آل یک ایستگاه لرزه نگاری به لحاظ برخورداری از پایین بودن سطح نوفه (Noise) واقع شده برروی رخنمون سنگی برخوردار می باشد. بررسی فعالیتهای لرزه ای ثبت شده در این ایستگاه طی هفته اول بعد از وقوع پس لرزه ۱۳۸۱/۴/۱ نشان می دهد که به طور متوسط هر دقیقه ۳ پسلرزه در این ایستگاه ثبت رسیده است که این امر نشان می دهد که ناحیه اطراف این ایستگاه از توانمندی لرزه خیزی بالایی برخوردار می باشد. از این رو مستحکم سازی بناهای تخریب شده و اتخاذ استراتژی مناسب برای مقاوم سازی تدریجی بناهای این روستا برای پیشگیری از خسارات جبران ناپذیر در اثر زمینلرزه‌های احتمالی آینده کاملا ضروری به نظر می رسد.
فهرست ایستگاههای لرزه نگاری تک مولفه ای
(TAD Instrument)
‌ (ABGR) ‌ آب گرم
‌ (TABL) ‌ طبلشکین
‌ (YING) ‌ اینگه کند
‌ (BIGL) ‌ بیگلر
‌ (ABDR) ‌ آب دره
‌ (MASH) ‌ مشهدعلی آباد
‌ (AZNA) ‌ ازناب
‌ (AZON) ‌ آزانبار
‌ (DASH) ‌ داش تپه
‌ (TOZL) ‌ توزلو
‌ (CHOP) ‌ چپقلو
‌ (BERJ) ‌ جیربانلو
‌ (SOLT) ‌ سلطان بلاغ
‌ (AGCH) ‌ آق چای
‌ (STAL) ‌ استلیج
‌ (HALD) ‌ هلدر
‌ (NAGH) ‌ نقاش
‌ (BESH) ‌ بهشتیان
‌ (BIAB) ‌ بی آب
‌ (KOND) خنداب
فهرست ایستگاههای لرزه نگاری سه مولفه ای
(Reftek Instrument)
‌ (NAGH)
‌ نقاش
‌ (DAST) ‌ دشتک
‌ (SAID) ‌ سعیدآباد
‌ (KAMI) ‌ کامشکان
‌ (AVAJ) ‌آوج
‌ (TOPK) توکلی تپه

tstation

موقعیت ایستگاههای لرزه نگاری در شبکه موقت نصب شده در منطقه زلزله زده آوج

عکس۱
نمایی از خرابی ها در بخش جنوبی شهر آوج در اثر زمین‌لرزه

عکس ۲
نمایی از خرابی سازهای سقف سبک ساخته شده برای زلزله زدگان شهر آوج پس از زمینلرزه
بوئین زهرا و تخریب شده پس از وقوع زمینلرزه۱/۴/۱۳۸۱

Avaj

عکس ۳
نمایی از میزان تخریب ساختمان مدرسه ابتدایی روستای چنگوره در اثر زمینلرزه۱/۴/۱۳۸۱ .

aksj4

عکس ۴
نمایی از پل فلزی دشتک در امتداد شمال به جنوب

aksj5

عکس ۵
گسیختگی جاده دشتک در حاشیه شمالی پل فلزی

aksj6

عکس ۶
خردشدگی پاره ههای بتنی دشتک در اثر نیروی فشاری زمینلرزه

aksj7

عکس ۷
درز و ترکهای افقی و قائم (عمود بر هم)در پاره‌های بتنی پل فلزی

aksj8

عکس ۸
۱۳۸۱/۴/۱ گسیختگی سطح زمین در حاشیه رود خانه خررود پس از زمین‌لرزه

aksj9

عکس ۹
۱۳۸۱/۴/۱ گسیختگی سطح زمین در حاشیه رود خانه خررود پس از زمین‌لرزه

aksj10

عکس ۱۰
۱/۴/۱۳۸۱ ایجاد گسیختگی در امتداد و عمود بر جاده دشتک پس از زمینلررزه

aksj11

عکس ۱۱
۱/۴/۱۳۸۱ ریزش گنبد امامزاده اسماعیل در فاصله۲ کیلومتری روستای چپقلو پس از زمینلرزه