اولین گردهمایی اعضای کمیته اجرایی مانور سراسری زلزله و ایمنی، روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه در پژوهشگاه برگزار شد.
رییس گروه آموزش های همگانی و دبیر شورای دایمی” مانور سراسری زلزله و ایمنی” ضمن اعلام مطلب فوق؛ افزود: هدف از برگزاری این گردهمایی یک روزه، ایجاد ارتباط بیشتر با رابطین اجرایی مانور در استان های سراسر کشور و نیز ارتقای سطح کیفی برگزاری مانور است.
دکتر ” محمدرضا مهدوی فر” اضافه کرد: در این نشست که با حضور دکتر “عباسعلی تسنیمی”، رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، مهندس” علوی نژاد”، معاون آموزش و پژوهش سازمان مدیریت بحران کشور، دکتر “چینیان”، معاون پیشگیری دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش، ” جاوید بیگلری”، نماینده سازمان دانش آموزی، و نمایندگان ۲۶ استان کشور برگزار گردید؛ به لزوم ایجاد وحدت رویه، بهره گیری از روش های مناسب تبلیغاتی، آموزشی و اجرایی مانور و نیز ارتقای سطح کیفی و علمی اجرای مانور در سال های آتی تاکید شد.
قابل ذکر است که طی این نشت رییس پژوهشگاه با اهدای لوح یادبود از زحمات چندین ساله آقای جاوید بیگلری، نماینده سازمان دانش آموزی- که در حال حاضر بازنشسته شدند- تقدیر و تشکر به عمل آورد؛ و در پایان جلسه مقرر شد این گردهمایی به صورت ادواری و مستمر و با تواتر زمانی مشخص – که متعاقباً اعلام می شود- در تهران و سایر استان ها انجام شود.