رییس مرکز ملی پیش بینی زلزله در نشست خبری ” کاهش اثرات ناشی از زلزله” در مورد فعالیت این مرکز در زمینه پیش بینی زلزله گفت: موضوع پیش بینی زلزله، مساله ایست که ما با کمترین پوشش خبری آن را دنبال می کنیم؛ چون تصور می کنیم پژوهشگران را دچار تنش می‏کند.
دکتر مهدی زارع افزود: در این زمینه دنباله رو استانداردهای علمی شناخته شده جهانی هستیم و همکاری هایی با کشورهای مختلف نظیر ایتالیا، ژاپن ، روسیه، ترکیه و…. داریم.
دکتر زارع با اشاره به برخی ادعاهای اخیر در زمینه پیش بینی زلزله، خاطر نشان کرد: در عرصه علم ، مسیر بررسی یک ادعا مشخص است؛ که باید از طریق انتشار مقالات علمی و تبین جزئیات به بوته نقد، بررسی و داوری گذاشته شوند؛ در صورتیکه ادعا از این داوری ها پیروز بیرون بیاید ، می توان به درستی آن صحه گذاشت.
وی در پایان تصریح کرد: تاکنون هیچ ادعایی در مورد پیش بینی زلزله به طور قطع مورد تایید قرار نگرفته است.
وی که سمت معاونت پژوهشی و فناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله را نیز عهده دار است؛ اضافه کرد: علیرغم سابقه کوتاه پیش بینی علمی زلزله در دنیا که به حدود چهار دهه بر می‏گردد؛ ایران جایگاه خوبی در این زمینه دارد.