شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با دو رشته موجود در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله موافقت قطعی به عمل آورد.
دکتر “حسین حمزه لو”، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: ژئوفیزیک- زلزله شناسی و مهندسی عمران- زلزله با گرایش های سازه و ژئوتکنیک زلزله دو رشته ای هستند که این شورا در جلسه مورخ ۸/۱۲/۸۸ خود با آنها موافقت قطعی به عمل آورده و پذیرش دانشجو در دوره های مذکور را منوط به تامین اعتبارات مالی نموده است.
دکتر حمزه لو خاطرنشان کرد: این دو رشته به ترتیب از سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۷۳ به طور آزمایشی در پژوهشگاه ایجاد گشته و پذیرش دانشجو داشتند.