intensity

نقشه های تکمیلی لرزش زمین ، زمینلرزه ریگان کرمان

نقشه های لرزش (ShakeMap) منتشر شده در این وب سایت، تنها برای مقاصد پژوهشی مشخص شده اند وتنها برآورد اولیه از لرزش زمین است. این نقشه­‌ها با استفاده از داده‌­های لرزه­‌ای ایستگاه­ها تعیین شده­‌اند و در صورت دسترسی به داده­‌های بیشتر بروزرسانی می­شوند.

– نقشه شدت دستگاهی:
Intensity

– نقشه حداکثر شتاب زمین:
PGA

– نقشه حداکثر سرعت زمین:
PGV

– نقشه عدم قطعیت:

urat

نقشه­‌ها ارزش رسمی ندارد و مسئولیت استفاده نادرست از اطلاعات بر عهده پژوهشگاه زلزله­‌شناسی و مهندسی زلزله نمی­‌باشد.