یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در مجلس فراکسیون زلزله تشکیل شود؛ کارهای عظیمی در راستای کاهش خسارات ناشی از زلزله انجام خواهد گرفت.
دکتر” نصراله کمالیان” بعد از ظهر روز یکشنبه، پنجم دیماه در کارگاه ” سالروز زلزله بم” ضمن اعلام مطلب فوق افزود: درلایحه ۲۰۰ ماده ای برنامه توسعه پنجم که توسط دولت به مجلس ارایه گشت؛ به موضوعات علم، پژوهش و فناوری و همچنین مسکن توجه وافری شده است.
وی با اشاره به تلاش های فراکسیون عمران مجلس جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله، خاطرنشان کرد: مکلف سازی شهرداری ها برای صدور پایان کار ساختمان ها بر مبنای آیین نامه ها و نیز صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز با در نظر گرفتن بیمه کیفیت، توسعه و احداث ایستگاه های شتاب نگاری و زلزله نگاری به ازای هر ۲۵ هزار نفر، یک ایستگاه و همچنین تغییر پایتخت از جمله تلاش های صورت گرفته و در حال پیگیری مجلس شورای اسلامی است.
این استاد دانشگاه تهران و عضو فراکسیون عمران مجلس افزود: این تلاش ها و سایر موارد مشابه زمانی می تواند سرعت بیشتری به خود بگیرد که فراکسیونی تخصصی با حضور متخصصان زلزله شناسی و مقاوم سازی تشکیل شود و علم به عمل تبدیل گردد.