برترین های عرصه پژوهش و فناوری پژوهشگاه در سال ۱۳۸۹، روز سه شنبه، هفتم دیماه معرفی شدند.
دکتر “عبدالرضا سرقدمقدم”، دکتر ” کامبد امینی حسینی” و “منیژه نعمتی” به ترتیب به عنوان پژوهشگر، مدیر پژوهشی و کارشناس پژوهشی نمونه پژوهشگاه در سال جاری انتخاب و معرفی شدند.
دکتر ” مهدی زارع”، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه در کارگاهی تحت عنوان ” ریسک زلزله در تهران” که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در پژوهشگاه برگزار شده بود؛ افراد مذکور را به عنوان منتخبین عرصه پژوهش در سال جاری معرفی نمود.
قابل ذکر است که دکتر سروقد در حال حاضر ریاست پژوهشکده مهندسی سازه را برعهده دارد؛ دکتر امینی حسینی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه و نیز رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران و نیز خانم نعمتی رییس کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله می باشند