پژوهشگاه، دانشجوی دکترا می پذیرد

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برای سال تحصیلی ۹۱-۹۰ در مقطع دکترا؛ دانشجو می پذیرد.
قابل ذکر است که این پذیرش از طریق آزمون سازمان سنجش و به صورت نیمه متمرکز در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال آتی در رشته های مهندسی عمران ( مهندسی زلزله) و ژئوفیزیک ( زلزله شناسی) انجام می گیرد.

داوطلبان جهت ثبت نام در این آزمون می توانند از تاریخ ۳/۱۱/۸۹ لغایت ۱۰/۱۱/۸۹ اقدام و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش به آدرس http://www.noet.ir/noet/FullStory.aspx?gid=13&id=766 مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که پژوهشگاه، فاقد امکانات خوابگاهی می باشد.