مجموعه سخنرانی های علمی در پژوهشگاه

روز چهارشنبه، اول تیرماه ۱۳۹۰، چهار سخنرانی علمی توسط دانشجویان پژوهشکده مهندسی سازه در پژوهشگاه برگزار می شود.
سه سخنرانی به راهنمایی دکتر ” ساسان عشقی” تحت عناوین: “مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی ساختمان های آجری کلافدار” با ارایه مهندس “بهرنگ صرافی”، دانشجوی دکترا؛ “بررسی رفتار لرزه ای سازه های پانلی بتنی با سیستم تونلی” با ارایه مهندس “علیرضا توافقی جهرمی”، دانشجوی دکترا و ” بررسی لرزه ای سیستم های متشکل از دال و دیوار” با ارایه مهندس “مجتبی منصوری”، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و نیز ” مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای پایه متداول و همسان پل های بزرگراهی” به راهنمایی دکتر” اکبر واثقی” و ارایه مهندس “محمدکاظم بحرانی”، دانشجوی دکترا، گزارشاتی از پیشرفت کار دانشجویان هستند که در قالب سخنرانی های علمی ارایه خواهند شد.
قابل ذکر است که سخنرانی های مذکور از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۳ روز چهارشنبه در اتاق ۳۰۵ پژوهشگاه برگزار می شوند و شرکت در آنها برای تمام علاقمندان و دانش پژوهان آزاد است.