تاریخ برگزاری دوره ” آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه ای و ارتقای عملکرد در پل ها”، طی روزهای ۱۹ و ۲۰ مهرماه سال جاری تعیین شد.
در این دوره موضوعاتی چون خسارات ناشی از زلزله، برآورد شکنندگی، خسارت‌پذیری و ریسک لرزه‌ای سازه پل، عوامل تأثیر‌گذار بر عملکرد پل‌ها و ریسک بهره‌برداری از آنها در شبکه، آسیب‌پذیری پل‌ها در برابر زلزله و مبانی طراحی لرزه‌ای براساس عملکرد، اندرکنش دینامیکی سازه و وسیله نقلیه، پایش سلامت و شناسایی دینامیکی پل ‌ها و روش‌های نوین در کنترل لرزه‌ای پل ‌ها توسط اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشگاه ارایه خواهد شد.
هدف از برگزاری این دوره که به همت پژوهشکده مهندسی سازه و گروه آموزشهای کوتاه مدت پژوهشگاه برگزار می شود؛ کاهش ریسک لرزه ای و ارتقای عملکرد پل ها به عنوان یکی از اجزای اصلی سامانه های حمل و نقل که نقشی اساسی در مدیریت خطرپذیری لرزه ای دارند عنوان گردید.
در پایان این دوره به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در دوره ارایه می‌گردد. علاقمندان به شرکت در این دوره جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اینجا مراجعه کنند.
قابل ذکر است که دوره مذکور، پیشتر مقرر بود در تیرماه سال جاری برگزار گردد.