اساتید پژوهشگاه گزارش خود را از بازدید منطقه زلزله زده وان ترکیه، روز چهارشنبه ۹ آذر ماه، در سالن همایش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ارایه می دهند.
دکتر مهدی زارع، دکتر مرتضی بسطامی و دکتر ابراهیم حق شناس که در قالب تیم شناسایی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله چندی پیش از مناطق زلزله زده منطقه وان ترکیه بازدید به عمل آورده بودند، نتیجه بررسی و ارزیابی های خود را از این واقعه، پیامدها و دروس حاصل از آن را طی یک جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ در اختیار اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و سایر علاقمندان قرار خواهند داد.
قابل ذکر است که این جلسه راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۹ آذر ماه در سالن همایش این پژوهشگاه برگزار می شود؛ و حضور تمام علاقمندان در این جلسه آزاد است