به مناسبت هفته پژوهش، هفته باز علمی در پژوهشگاه از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ آذرماه برگزار می شود.
طی این هفته برنامه های علمی، سخنرانی های تخصصی و کارگاه ها در دو نوبت صبح ( ۱۲-۱۰) و بعد از ظهر( ۱۶- ۱۳٫۳۰) برگزار می شود و مراسم افتتاحیه هفته مذکور با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی فرد، معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.
اخلاق در نقد و داوری مقالات علمی (دکتر آخوندزاده، استاد گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)؛ مقاوم سازی لرزه ای در ایران، چالشها و راهکارها، “اخلاق علمی اخلاق پژوهشی” (خانم دکترشهین اعوانی ، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه؛ ” فلسفه و اخلاق” و دکتر محسن علیشاهیها، پژوهشگاه دانشهای بنیادی “اخلاق علمی”)، مگا پروژه¬ها” (دکتر مرتضی براری و مهندس جدیدی، کارگروه ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حمید شاهین پور، مشاور ستاد فناوریهای نوین؛ “مثالی از یک مگا پروژه: انرژی¬های نو”)، “، ترویج و همگانی کردن علم” (دکتر منصور وصالی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی؛ “ترویج علم”، خانم دکتر اکرم قدیمی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ “چالشهای ترویج علم در ایران”، دکتر محمدرضا مهدویفر، رئیس گروه آموزش همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ؛ “آموزش همگانی زلزله”) و شرکت های دانش بنیان” (دکتر سروش قاضی نوری، مدیر گروه فناوری نو، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ “اساسنامه شرکتهای دانش بنیان” و دکتر محمدرضا نظری، مشاور دفتر همکاریهای علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ “چالش¬های شرکتهای دانش بنیان”) از جمله سخنرانی ها و کارگاه هایی است که طی هفته مذکور در پژوهشگاه برگزار خواهند شد