شرکت های دانش بنیان سبب شکوفایی اقتصادی و اشاعه تکنولوژی می گردند

نقش مهم شرکت های دانش بنیان در اقتصاد و نیز اشاعه تکنولوژی در شبکه های نوآوری، اهمیت وجود چنین شرکت هایی را در جوامع امرزی مشخص می کنند.
مدیر گروه فناوری های نو مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام مطلب فوق افزود: بالا بردن نرخ اشتغال زایی، فروش، صادرات و تشکیل سرمایه ماحصل فعالیت شرکت های دانش بنیان در عرصه اقتصاد؛ و کمک به انتقال تکنولوژی از بخش های تحقیقاتی به بخش های تولیدی و صنعتی نتیجه فعالیت اینگونه شرکت ها در زمینه اشاعه تکنولوژی است.
دکتر “سید سروش قاضی نوری” افزود: اگرچه تعریف معین و مشخصی در مورد شرکت های دانش بنیان تاکنون ارایه نشده است و این مفهوم تعاریف متعددی را بخود اختصاص داده است؛ اما تعریفی که در کشور ما در آیین نامه پیشنهادی قانون ” حمایت از شرکتها و مووسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات” ارایه شده؛ این شرکت ها را بدین صورت معرفی می کند: “شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.”
وی هدف از تاسیس چنین شرکت هایی را کمک به هم افزایی علوم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، گسترش اختراعات و نوآوری ها و کاربرد آنها برای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه اختراعات و کاربردی کردن آنها عنوان کرده و می افزاید: سخت ترین و پیچیده ترین مرحله در ایجاد و فعالیت شرکت های دانش بنیان مربوط به تامین ابزارهای مالیست که دولت سیاست های حمایتی خود را در راستای افتتاح و گسترش این شرکتها در قالب معافیت از مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض صادراتی؛ اعطای کمک و وام های قرض الحسنه کم بهره، کوتاه یا بلند مدت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اعمال می کند.
دکتر قاضی نوری که بعداز ظهر روز سه شنبه، ۲۹ آذرماه در کارگاهی تحت عنوان شرکت های دانش بنیان” که به بهانه هفته پژوهش درپژوهشگاه تشکیل شده بود؛ سخن می گفت، تصریح کرد: مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در سهام شرکت ها و موسسات دانش بنیان، استفاده از مزایای قانون مناطق آزاد در خصوص روابط کار، عوارض سرمایه گذاری خارجی، مبادلات مالی بین المللی؛ ایجاد پوشش بیمه ای برای محصولات، تسهیل شرایط مناقصه و واگذاری طرح های مرتبط و واگذاری مراکز و موسسات پژوهشی دولتی غیرحاکمیتی و اولویت دادن به شرکت ها و موسسات مشمول این قانون در خرید تمام یا بخشی از سهام آنها از جمله دیگر سیست های حمایتی دولت از فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشور است.
در ادامه این کارگاه مشاور دفتر همکاری های علمی و فناوری ریاست جمهوری مهمترین چالش های شرکت های دانش بنیان در کشور را عدم تعیین راهکارهای اجرایی و عدم تاسیس صـنـدوق نـوآوری و شـکـوفـایـی ذکر کرد.
دکتر” محمدرضا نظری” طی سخنرانی ای تحت عنوان “چالش های شرکت های دانش بنیان” افزود: عدم استفاده کاربردی از تخصص و مهارت نخبگان، نقاط ضعف آیین نامه های حمایتی بنیادملی نخبگان، بوروکراسی اعطای حمایت ها، عدم توجه به مشارکت آنها در زمینه های علمی و اجرایی کشور، عدم تدابیر در زمینه جلوگیری از خروج نخبگان، عدم آگاهی نخبگان و بنیانگذاران شرکت های دانش بنیان از موارد اجرایی، عدم آگاهی از اهمیت و نقش مالکیت فکری برای شرکت¬های دانش بنیان، عدم حمایت دولتی، عدم اعتماد صندوق های پولی و سرمایه گذاری به شرکت های دانش بنیان و نیز عدم دسترسی به بازار مناسب برای محصولات را از جمله دیگر چالش ها و موانع موجود بر سر راه فعالیت های شرکت های دانش بنیان دانست
قابل ذکر است که قانون “حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات” سرانجام پس از دو سال کنکاش در کمیته پژوهش و فناوری مجلس در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۸۹به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما هنوز آیین نامه آن که مقرر بود سه ماه پس از ابلاغ این قانون اجرایی شود و نیز اساسنامه تاسیس صنوق نوآوری و شکوفایی هنوز به انجام نرسیده است.