میزگرد تخصصی ” برنامه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای: از ساختمان های مهم دولتی و عمومی به ساختمان های شخصی و بافت فرسوده” روز چهارشنبه، ۳۰ آذرماه و همزمان با آخرین روز از هفته پژوهش در پژوهشگاه برگزار شد.
در این میزگرد که با حضور دکتر “مرتضی رییسی”، معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، دکتر “مازیار حسینی”، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، دکتر “عباسعلی تسنیمی”، رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دکتر “عبدالرضا سروقد مقدم”، رییس پژوهشکده سازه، اساتید، متخصصان، مهندسان مشاوران، دانشجویان و… برگزار شد؛ ضمن نگاهی اجمالی به پرونده پروژه مقاوم سازی و بهسازی مدارس؛ راهکاری های عملی تسری این پروژه به سایر ساختمان ها و بویژه ساختمان های شخصی و فرسوده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر سروقد مقدم، رییس این جلسه، ضمن تاکید بر ضرورت تداوم پروژه های مقاوم سازی و بهسازی در تمام ساختمان های فرسوده؛ هدف از برگزاری میزگرد مذکور را بررسی راهکارهای واقع گرایانه بسط تجربه نوسازی مدارس به سایر طیف های ساختمانی و بویژه ساختمان های شخصی و فرسوده ذکر کرد.
دکتر تسنیمی گفت: ضرورت بهسازی فقط محدود به ساختمان نبوده و این مبحث طیف وسیعی از مسایل سخت افزاری و نرم افزاری را شامل می شود؛ این بدین معناست که علاوه بر مباحث فنی؛ موضوعات فرهنگی، آموزشی و حتی اذهان مردم نیز نیازمند بهسازیست.
رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله افزود: بهسازی همه جانبه موارد مذکور باید به طور موازی و همزمان صورت گیرد و سرمایه گذاری مادی و معنوی در این عرصه مسنلزم مشارکت همگانی است.
در ادامه این نشست رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ضمن ارایه گزارشی اجمالی از موضوع نوسازی مدارس از ابتدا تاکنون خاطرنشان کرد: از ابتدای شکل گیری مبحث مقاوم سازی و بهسازی لرزه مدارس می توان برای آن سه دوره متصور شد؛ هدف اصلی دوره اول که از سال ۸۱ تا ۸۳ را شامل می شود، وارد شدن به بحث مقاوم سازی بود؛ هدف اصلی دوره دوم که بین سالهای ۸۳ تا ۸۵ بود؛ توسعه روشهای مطالعات مشاوران، آموزش گسترده کارشناسان و همکاران شاغل در ادارت کل نوسازی استانها و نیز تعرف ساختار بودو در نهایت هدف اصلی دوره سوم از سال ۸۵ تا کنون را دربرمی گیرد اجرای مقاوم سازی بیش از ۱۴ هزار کلاس درس و انجام مطالعات مقاوم سازی بیش از ۴۷ هزار کلاس، توسعه دستورالعمل های فنی و اجرایی و توسعه روشهای جدید با هدف کاهش ریسک زلزله بود.
دکتر مرتضی رییسی اضافه کرد: طبق مطالعات صورت گرفته در سال ۸۳و۸۴؛ ۱۲۶ هزار کلاس درس نیاز به بهسازی داشتند که تاکنون ۱۴هزارو ۴۷۲ مورد به مرحله اجرا رفته که از این تعداد بهسازی حدود ۱۴هزار کلاس به پایان رسیده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اعتبارات هزینه شده در پروژه مطالعه مقاوم سازی از سال ۸۴ تا شش ماهه اول سال جاری؛ ۱۴۳۸ میلیارد ریال بوده است که تنها در سال ۱۳۹۰ تا این زمان؛ ۲۷۰ میلیارد تومان صرف مقاوم سازی مدارس شده است.
دکتر “مازیار حسینی” با اشاره به واقعیت های موجود در کشور در راستای مبحث مقاوم سازی گفت: در بعد برنامه ریزی و تصمیم گیری باید سعی شود این مهم با اتکا به واقعیت های موجود صورت پذیرد و مبتی بر شرایط فعلی باشد؛ زیرا در غیر این صورت شکاف بین تصمیم و اجرا
پر نخواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران افزود: باید استرتژی اجرا را منطبق با واقعیت ساخته و اصل را بر بهبود نسبی مبتنی ساخت و این همان الگویست که کشورهای پیشرفته و موفق در این زمینه از آن پیروی کرده اند.