سومین دوره جداسازی لرزه ای سازه ها، نیمه بهمن ماه برگزار می شود

سومین دوره آموزشی – تخصصی ” جداسازی لرزه ای سازه ها” طی روزهای ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ در پژوهشگاه برگزار می شود.
این دوره به منظور توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با هدف معرفی پتانسیل سیستم جداسازی لرزه‌ای در بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها، توسط پژوهشکده مهندسی سازه و گروه آموزش های کوتاه مدت برگزار می شود.
مبانی جداسازی لرزه ای، کاربردهای جداسازی لرزه ای در طراحی و ارتقای عملکرد سازه ها، معرفی جداسازی لرزه ای و نحوه به کارگیری آنها در سازه ها، اصول و مبانی تحلیل و طراحی سازه های جدا سازی شده، عملکرد لرزه ای ساختمانهای مجهز به سامانه های جداساز لرزه ای، مروری بر رفتار لرزه ای پل های مجهز به سامانه های جداساز و جایگاه جداسازهای لرزه ای در بهسازی لرزه‌ای سازه های قدیمی و میراث فرهنگی از جمله محورهای اصلی کارگاه مذکور می باشد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این قسمت مراجعه کنند.