روز سه شنبه

، ۵دی ماه، مصادف با سالرزو وقوع زلزله بم ، کارگاهی به همین مناسبت با حضور اساتید، دانشجویان و متخصصان حوزه زلزله شناسی در پژوهشگاه برگزار شد.
در این کارگاه که به همت معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه برگزار گردید؛ بیش از ۱۵ سخنرانی در دو بخش صبح ( بررسی زلزله بم و بعد از ظهر بررسی زلزله اهو- ورزقان) ارایه شد.
دکتر مهدی زارع، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه و دبیر اجرایی کارگاه مذکور ضمن اشاره به روز ۵ دی ماه به عنوان نقطه عطفی در زلزله های یک دهه اخیر در ایران، خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این کارگاه که هرساله و پس از وقوع زلزله بم توسط پژوهشگاه برگزار می شود؛ رجوع و یادآوری زلزله بم، بعنوان یکی از بزرگترین زلزله های رخ داده در کشور است .
وی همچنین مرور وقایع مهم لرزه ای و زلزله های رخ داده در کشور طی یکسال گذشته و بررسی آنها از جنبه های گوناگون زلزله شناسی، ژئوتکنیکی ، سازه ای را ازجمله دیگر اهداف برگزاری کارگاه زلزله و ایمنی دانست.
دکتر زارع ضمن اشاره به روز “زلزله و ایمنی” که مصادف با ۵ دی ماه سالروز وقوع زلزله بم، در تقویم کشور به ثبت رسیده بود افزود: علی رغم حذف نام روز ملی ایمنی در برابر زلزله که چندی پس از وقوع زلزله مهیب سال ۸۲ بم در تقویم کشور به ثبت رسید؛ پژوهشگاه برنامه های خود را در این روز کماکان به اجرا در می آورد.
قابل ذکر است که ثبت پنجم دی ماه به نام “روز ملی ایمنی در برابر زلزله” در تقویم ملی کشور به پیشنهاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله صورت گرفت، که متاسفانه از سال گذشته این نام از تقویم کشورحذف گردید