معاون پژوهشی وفناوری پژوهشگاه گفت: با نگاهی اجمالی به زلزله های ۶۰ سال گذشته و پس از بوئین زهرا و نیز یک دهه گذشته درمی یابیم که تلفات جانی گسترده و عدم ایمنی جانی، همچنان از جمله مشکلات ما در وقوع زلزله هاست .
دکتر” مهدی زارع” ضمن اعلام مطالب فوق افزود: تلفات بالا در زلزله های ایران بیشترین آسیب را به ما وارد می کند.
دکتر زارع که صبح روز سه شنبه پنجم دی ماه در کارگاه تخصصی روز زلزله و ایمنی سخنرانی ای تحت عنوان ” از زلزله های هایتی ۲۰۱۰ تا طوفان سندی ۲۰۱۲ مروری بر درسهای سوانح طبیعی و انسانی در سه سال اخیر ” را ارائه داد؛ خاطر نشان کرد: پر خسارت ترین زلزله جهان تاکنون، زلزله ۱۱ مارس ، ۲۰۱۱ ژاپن است که نکات آموزنده فراوانی را در برداشت که اهمیت مطالعات علمی را در باب علم زلزله شناسی بیش از پیش نمایان ساخت