سعید صدیقی گفت: علی رغم اینکه بم تنها شهری بود که به لحاظ قدمت و پیشینه در فهرست اماکن باستانی و تاریخی قرار گرفته و به ثبت جهانی رسیده بود، پس از باز سازی ظاهری جدید پیدا کرده است.
مهندس صدیقی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و از بازماندگان زلزله بم؛ افزود: در پی تغییر چهره شهر پس از بازسازی، کم کم باغات خرما نیز دچار تغییر کاربری می شوند.
وی که صبح روز سه شنبه، ۵ دی ماه در کارگاه روز زلزله و ایمنی که به مناسبت، سالروز وقوع زلزله بم، سخن می گفت؛ ضمن تبیین خاطرات غم انگیز روزهای ابتدایی پس از وقوع زلزله بم؛ به ارایه گزارش فنی از وضعیت وسیمای کنونی شهر بم پرداخت.
صدیقی ساخت واحدهای آموزشی و افزایش مراکز دانشگاهی و امکانات ورزشی را ازجمله نکات مثبت بازسازی های صورت گرفته در بم دانسته و پدیده مهاجرت مردم بومی از بم و مهاجرت افراد غیر بومی به داخل شهر، بازسازی های ناقص واحدهای مسکونی، عدم رعایت حریم گسل ها و تغییر ظاهری شهر به صورت یک شهر جدید را ازجمله نکات منفی بازسازی ها ذکر کرد.
وی در پایان از روند کند مرمت ارگ بم انتقاد کرده و گفت : ارگ بم هویت ساکنان این شهر بود که تعلل در بازسازی آن، نه تنها سیمای شهر را با نقصان مواجه ساخته؛ بلکه هویت اهالی بم را هم دچار خلاء ساخته است