گسلش زمین لرزه ورزقان- اهر” عنوان سخنرانی ای است که توسط دکتر “حمید نظری” در کارگاه روز زلزله و ایمنی در پژوهشگاه ارایه شد.
این پژوهشگر دانشکده علوم زمین از گسل تبریز به عنوان دومین گسل سریع ایران نام برده و خاطرنشان کرد: گسل تبریز سالیانه حدود هفت میلیمتر حرکت می کند.
وی گفت: در خلال زلزله های روز ۲۱ مرداد ماه تقریباً ۳۰۰ روستا تحت تاثیر قرار گرفته و حدود ۱۵۰ روستا به کلی تخریب شدند که این امر مبین آنست که ساخت و ساز سازه های ما علی رغم وضع قوانین مختلف و نظارت ها، تفاوت چندانی نکرده است