بررسی های زمین شناسی مهندسی در گستره سد ستارخان اهر در پهنه زلزله زده ورزقان” عنوان سخنرانی ای بود که توسط مهندس “بهمن اسماعیلی”، کارشناس ارشد شرکت کیسون، در پژوهشگاه ارایه شد.
وی که پنجم دیماه در کارگاه روز زلزله و ایمنی در خصوص سد ستارخان سخن می گفت افزود: علی رغم پویایی زمین و فعالیت های قدیمی و نیز تعداد زیاد زمین لغزش ها در منطقه دامنه کوه جاده خواجه – ورزقان و جایی که سد ستارخان در آن قرار دارد، این سد عکس العمل خوبی در مقابل زلزله های ۲۱ مرداد ماه از خود بروز داده است و به بدنه، تاسیسات، برج آبگیر و پل دسترسی به برج هیچگونه آسیبی وارد نشده است.
در ادامه این کارگاه یکروزه دکتر “ابراهیم حق شناس” و دکتر “محمدرضا مهدویفر”، اعضای هیات علمی پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه، به بررسی جنبه های ژئوتکنیکی زمین لرزه های دوگانه ۲۱ مردادماه اهر- ورزقان پرداختند.
طی این سخنرانی زمین لغزش ها از جمله مهمترین پدیده های ژئوتکنیکی ناشی از زلزله ذکر شدند که خوشبختانه طی وقوع زلزله های ۲۱ مرداد ماه بوقوع نپیوستند و تنها زمین لغزش های بوقوع پیوسته قبلی دچار آسیب بیشتری شدند.
علت عدم بوقوع پیوستن زمین لغزش در زلزله های آذربایجان فقدان رطوبت در دامنه ها و وقوع زلزله در فصل تابستان و عدم بارندگی عنوان شد.
طبق این سخنرانی، در زلزله های اهر- ورزقان روانگرایی زیادی بوقوع پیوست؛ بطوریکه این زلزله پس از زلزله رودبار جزو زلزله هایی با روانگرایی های فراوان تلقی می شود